Meža īpašniekiem bezmaksas konsultācijas

Meža īpašniekiem bezmaksas konsultācijas Meža īpašnieku biedrība "Meža konsultants” līdz 30. septembrim Smilšu ielā 10, Kuldīgā, piedāvā meža īpašniekiem bezmaksas konsultācijas par iespēju izmantot ES finansējumu meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai – jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai.   "Meža konsultants” informē, ka realizēts projekts „Meža īpašnieku biedrības "Meža konsultants” mežsaimniecības pakalpojumu kvalitātes un pieejamības paaugstināšana Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadā” un iegādāta GPS ar lauku programmatūru un biroja programmatūra. Tālrunis informācijai: 29103658.   Informācija pārpublicēta no izdevuma "Kuldīgas Novada Vēstis" (25.09.2014.) Teksts: Sigita Vaivade, Meža īpašnieku biedrības "Meža konsultants” vadītāja