Mežsaimnieki aicināti iesniegt projektus meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai

Mežsaimnieki aicināti iesniegt projektus meža ekonomiskās vērtības uzlabošanai Pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Pasākuma ietvaros tiek atbalstīta jaunaudžu kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai, iegāde. Projektu var iesniegt jebkura fiziska persona, kura ir meža zemes īpašnieks, juridiska persona, kuras privātā kapitāla daļas ir 50 vai vairāk procentu un kura ir meža zemes īpašnieks, pašvaldība ar tai piederošu meža zemi vai pašvaldības kapitālsabiedrība, kas apsaimnieko pašvaldības īpašumā esošu meža zemi. Viens pretendents var pieteikties uz jaunaudžu kopšanu un/vai mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu platībā, kas nepārsniedz 20 hektārus. Ir iespējams iegādāties jaunus instrumentus un aprīkojumu jaunaudžu kopšanai un/vai mazvērtīgu mežaudžu nomaiņai. Projektus var iesniegt no 2013. gada 28. oktobra līdz 2013. gada 26. novembrim. Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Klientu apkalpošanas daļā, Rīgā, Republikas laukumā 2, 2.stāvā. LAD klientu apkalpošanas daļa
Tālrunis: 67095000, 67027693
LAD sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 67027830
Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests