Monētu dienas un E-prasmju nedēļa bibliotēkā

Monētu dienas un E-prasmju nedēļa bibliotēkā Skrundas pilsētas bibliotēka aicina no 3.–24. martam balsot par Gada monētu un pārbaudīt savas zināšanas par monētu mākslu erudīcijas spēlē “Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes”, kā arī iepazīties ar bibliotēkas piedāvātajām prasmju apguves iespējām E-prasmju nedēļas ietvaros no 23.–27. martam. E-prasmju nedēļas ietvaros Skrundas pilsētas bibliotēka visiem interesentiem piedāvā apgūt prasmes lietot Kuldīgas, Alsungas un Skrundas novadu elektronisko kopkatalogu, datu bāzi Letonika, News.lv, periodika.lv. No 23.–27. martam bibliotēkā tiks sniegta palīdzība e-prasmju apguvē tiem, kas uzsāk datora un interneta lietošanu. Teksts: Gunita Strode, Skrundas pilsētas bibliotēkas vadītāja