Mūžībā aizgājis Imants Plācis

Mūžībā aizgājis Imants Plācis 2015. gada 15. septembrī mūžībā aizgājis SKRUNDENIEKS, sabiedrisks darbinieks, leģionārs – Imants Plācis.  Aiz Mēness vārtiem, Aiz Saules loga, Jau  pavērtas vaļā zvaigžņu takas… Imants Plācis dzimis Kursīšu pagastā 1926. g. 20. decembrī. Bērnība pavadīta Aizkalnu jaunsaimniecībā, kur sešu bērnu ģimenē Imants bija vecākais. Viņš strādājis par mežsargu, patērētāju biedrībā par šoferi, noliktavas pārzini, priekšsēdētāja vietnieku, vadījis ugunsdzēsēju mašīnu, organizējis kolhozā “Rosme” ražoto saldumu tirdzniecību, vadījis taksometru. 17 gadu vecumā Imants tika mobilizēts vācu leģionā. 1945. g. janvārī frontē Imants cīnījās pie Naketes, Landekas, Brombergas, Kamīnas, noslēgumā aizstāvēja Berlīni. Karš atstāja savu iespaidu uz visu mūžu. No 1994. g. maija līdz 2001. g. martam Imants bija deputāts Skrundas domē. Ar lielu pienākuma un atbildības sajūtu pret cilvēkiem strādāja sociālajā jomā, vadīja revīzijas komisiju. Visu mūžu Imantu pavadīja dziesma. Dziedāts mājās, skolā, koros, draugu lokā. Emocionāli piesātināts laiks Imantam Plācim aizvadīts kopā ar Skrundas kultūras nama ansambli “Vecie zēni”, kas, izdziedot dziesmas par mīļo Latviju, sasildīja daudzu paaudžu sirdis. Atvadīšanās no Imanta Plāča notiks svētdien, 20. septembrī, plkst. 13.00 (izvadīšana no Skrundas apbedīšanas biroja). Skrundas novada pašvaldības kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Imanta Plāča piederīgajiem.