Mūžībā aizgājis Uldis Jaunzemis

Mūžībā aizgājis Uldis Jaunzemis Pēc ilgstošas slimības 24. janvārī apstājās ULDA JAUNZEMJA radošā sirds, kurā vienmēr mājoja kāda interesanta un jauna ideja. Kultūru Uldis vienmēr cieši turēja savā sirdī.   Uldis bija tas, kurš pirms 15 gadiem mazajā Raņķu birzītē uz satikšanos aicināja visus rajona pensionārus. Vasarā šī ir neatņemama senioru tikšanās reize, kurā vienmēr ar pateicību piemin Uldi. Viņš bija daudzu pasākumu organizators un dalībnieks. Uz skatuves, spēlējot amatierteātri, viņa atveidotie tēli bija spilgti un neaizmirstami. Daudzu dejotāju un it īpaši senioru deju kolektīva “Virši” atmiņā Uldis vienmēr paliks kā labs dejotājs un pedagogs. Arī deja bija viens no Ulda svarīgākajiem dzīves aicinājumiem. Mums pietrūks Tava patiesā smaida un dzīvesprieka. Ir beidzies šīs pasaules stāsts, bet nu var sākties bezgalīgais stāsts citā saulē. Mēs atcerēsimies Tevi vēl ilgi! Lai Tev vieglas smiltis! Izsakām līdzjūtību Ulda Jaunzemja tuviniekiem, viņu mūžībā pavadot. Atvadīšanās no Ulda Jaunzemja notiks 27. janvārī plkst. 15.00 no Skrundas apbedīšanas biroja uz baznīcas kapiem.   Skrundas kultūras dzīves veidotāji