Mūžībā aizgājusi Aina Intlere

Mūžībā aizgājusi Aina Intlere 2016. gada 6. janvārī 75 gadu vecumā mūžības ceļā aizgājusi cienījama skrundeniece, ilggadēja pašvaldības darbiniece, stipra un labestīga sieviete Aina Intlere. Viss Ainas Intleres, dzimušas Laukgales, mūžs saistīts ar Skrundu un tās cilvēkiem. Viņa pazina ikkatru Skrundas un tās apkārtnes iedzīvotāju, zināja viņa dzīvesstāstu, atcerējās notikumus.    1958. gadā uzsākusi darba gaitas Skrundas Patērētāju biedrībā, no 1970. gada 25. februāra 33 gadus strādāja Skrundas pašvaldībā. Strādājusi piecu domes priekšsēdētāju vadībā. Kolēģu atmiņās viņa paliks kā sirsnīgs, atvērts un jauks cilvēks ar labu humora izjūtu, gatava saprast un palīdzēt, darbīga un noteikta savu pienākumu veikšanā, spējīga rast izeju jebkurā situācijā un dzīves pavērsienā. Ar savu pozitīvo dzīves uztveri viņa vienmēr pulcējusi ap sevi līdzcilvēkus, bijusi kolektīva dvēsele. Ļoti daudzu skrundenieku dzimšanas apliecības rotā viņas kaligrāfiski glītais rokraksts. Aina iesaistījās sabiedriskajā un kultūras dzīvē, piedalījās pašdarbības teātra kolektīvā. Viņas dzīve un darbs ik dienas bija saistīts ar cilvēkiem, kuri atmiņās nu glabās Ainas dzīvesstāstu. Atvadīšanās no Ainas Intleres 9. janvārī plkst. 13.00 Skrundas apbedīšanas birojā. Skrundas novada pašvaldības kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Ainas Intleres piederīgajiem.