Mūžībā aizgājusi Anna Girvaite

Mūžībā aizgājusi Anna Girvaite Lai sapnis balts viņas dvēsli aijā Un klusais miers ar saviem spārniem sedz.                                                /Ā.Elksne/   Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem, skolotāju Annu Girvaiti mūžībā izvadot. Izvadīšana no Skrundas apbedīšanas biroja uz Baznīcas kapiem š.g. 3. februārī plkst. 13.00. Skrundas vidusskolas kolektīvs Skrundas novada pašvaldības kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Annas Girvaites piederīgajiem, viņu mūžības ceļā pavadot.