Mūžībā aizgājusi Dzintra Brūdere

Mūžībā aizgājusi Dzintra Brūdere 15. septembrī mūžībā aizgājusi ilggadējā Skrundas vidusskolas skolotāja Dzintra Brūdere.         Dzintriņa – tā mēs visi viņu saucām viņas sirds siltuma un labestības dēļ. Kad Liepājas vējos rūdītā jaunā skolotāja sāka strādāt Skrundas skolā, viņa nezināja, ka paliks te uz mūžu un kļūs par skrundenieci. Dzintriņa mācīja latviešu valodu un literatūru. Tas bija viņas sirds darbs. Stundās viņa pievērsās kultūras norisēm, jo bija inteliģents cilvēks. Visi jaunākie notikumi mākslā, kultūrā, teātrī tika pārrunāti stundās. Par labu darbu viņai piešķīra nosaukumu “Vecākais skolotājs”. Viņa necieta paviršību, melus, izlikšanos. Viens no Dzintriņas biežāk uzdotajiem jautājumiem bija: „Kāda ir tava kultūra?” Pati būdama kultūras cilvēks, viņa vadīja teātra pulciņu. Lugas izrādīja gan kultūras namā, gan skolā. Tur bija gan dekorācijas, gan tērpi, kurus skolotāja veidoja kopā ar skolēniem. Viņa bija arī mīļa un sirsnīga audzinātāja savām klasēm, ar kurām pēc gadiem satikās salidojumos un priecājās par savējo panākumiem. Viņa izaudzināja daudzas latviešu valodas skolotājas. Tikai viņa prata izcept tik gardus pīrāgus. Un tad Dzintriņa sāka Skrundas novadpētniecības darbu. Kopā ar skolēniem viņa izstaigāja visas Skrundas ieliņas, apzināja mājas, kādas bijušas un ir, iepazina cilvēkus, kuri tur dzīvoja, pierakstīja viņu dzīves stāstus. Pēc tam stendos tas tika rādīts Pilsētas svētkos. Kad 2008. gadā Dzintriņa beidza strādāt skolā, viņa pievērsās zemei, puķēm, lauku darbiem. Fiziskais darbs viņai sagādāja prieku, nekas nebija par grūtu. Tāpat kā prieku sagādāja mīļais dēls un meita, un mazbērni, un mazmazbērni, kuri saņēma vislielāko omītes mīlestību. Tagad Dzintriņa aiziet pa smalku tīmekļa pavedienu rudenīgajās debesīs. Mums paliek kopīgās atmiņas, ekskursijas, braucieni uz teātri, dzimšanas dienas un savdabīgās apsveikumu kartītes, kuras Dzintriņa savā skaistajā rokrakstā bija uzrakstījusi, domājot par katru no mums. Atvadīšanās no Dzintras Brūderes notiks 17. septembrī plkst. 15.30 Skrundas apbedīšanas birojā. Cieņā un pateicībā Skrundas vidusskolas kolektīvs   Skrundas novada pašvaldības kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Dzintras Brūderes piederīgajiem, viņu mūžības ceļā pavadot.