Mūžībā aizgājusi Inta Ņuņēvica

Mūžībā aizgājusi Inta Ņuņēvica 3. oktobrī mūžībā aizgājusi Skrundas vidusskolas skolotāja Inta Ņuņēvica.         Gluži kā kļavām pie Skrundas vidusskolas iekrāsojušās lapas visās varavīksnes krāsās, tā arī Intas mūžs mirdz košā krāsu varavīksnē. Tur ir viņas studiju gadi Liepājā, maģistra grāda iegūšana, darbs sākumskolā un klašu audzināšana. Tur ir pirmo reizi sāktā ētikas mācīšana un sociālās zinības no 1. līdz 9. klasei. Tur kopš 1981. gada ir viņas ikdienas darbs – logopēdija. Košumu savā dzīvē Inta radīja pati – gan ar smaržām, gan tērpiem, gan pasākumiem, kurus cits neviens neuzdrošinājās organizēt. Apmēram 140 mazie skrundenieki mācījās Intas vadītajā Mazajā skoliņā, lai apgūtu jaunas zināšanas. Daudzas meitenes piedalījās Intas organizētajā konkursā “Mazā zeltene”, kur sevi pierādīja zināšanās, modē, dejās. Inta, būdama direktora vietniece ārpusklases darbā, organizēja skolēnu ekskursijas uz Parīzi, Slovākiju, Austriju. Viņa bija kā dzinulis, kas vienmēr panāca to, ko bija izdomājusi. Inta pirmā skolā aizsāka darbu ar projektiem, un tā tapa “Bērnu rotaļu laukums” aiz skolas, bet apgleznotie zīda aizkari joprojām rotā skolas logus. Sievišķīga un mīloša saskarsmē ar dzīvesbiedru un draugiem, kā draudzene savai meitai Ditai un dēlam Atim, un mīļa vecmāmiņa. Inta turējās pie dzīves visiem spēkiem par spīti slimībām. Šis rudens viņu aizsauca, lai Inta pati kļūtu par krāsu varavīksni. Izvadīšana 6. oktobrī plkst. 14.00 no Skrundas baznīcas. Mūsu līdzjūtība tuviniekiem un draugiem. Skrundas vidusskolas kolektīvs   Skrundas novada pašvaldības kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Intas Ņuņēvicas piederīgajiem, viņu mūžības ceļā pavadot.