Mūžībā aizgājusi Velta Feldmane (03.11.1926–02.08.2015)

Mūžībā aizgājusi Velta Feldmane (03.11.1926–02.08.2015) Nodzīvojot skaistu, piepildītu un mūzikas pavadītu mūžu, š. g. 2. augustā mūžībā aizgājusi ilggadējā Skrundas dziedāšanas skolotāja, kordiriģente, koru un ansambļu dibinātāja un vadītāja Velta Feldmane.   Veltas Feldmanes dzimtā puse ir Liepājas novads, skolas gaitas aizvadītas Apriķu pusē. Mūzikas mīlestību mantojot no tēva un mātes, Veltiņa dziedājusi Apriķu baznīcas korī – tas arī pamudinājis mācīties mūzikas vidusskolā. 1952. gadā pēc Liepājas mūzikas vidusskolas pabeigšanas Veltu dzīve atveda uz Skrundu, kur mūzikas mīlestība iedvesta daudziem simtiem skrundenieku – gan strādājot ar skolēnu koriem un mandolīnu orķestri, gan vadot jauktos, vīru un sievu korus, kā arī dažādu paaudžu vokālos ansambļus. Veltas Feldmanes muzikālais devums Skrundai ir neatsverams. Lai viņas dvēselei gaišs ceļš mūžībā. Atvadīšanās no Veltas Feldmanes notiks ceturtdien, 6. augustā plkst. 15.00 (izvadīšana no Skrundas apbedīšanas biroja uz Skrundas baznīcas kapsētu). Skrundas novada pašvaldības kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Veltas Feldmanes tuviniekiem, viņu mūžības ceļā pavadot.