Muzikāli dzejiska pēcpusdiena ar dzejnieku Ojāru Ulmani

Muzikāli dzejiska pēcpusdiena ar dzejnieku Ojāru Ulmani 8. septembrī Skrundas pilsētas bibliotēka aicināja uz tikšanos ar dziedošo dzejnieku Ojāru Ulmani un mūziķi Uldi Kuģi. Ojārs Ulmanis daudziem zināms kā skolotājs, orientēšanās sporta treneris, ģeogrāfs, filozofs, fotogrāfs, gleznotājs un dzejnieks. Daudzpusīga personība, cilvēks, kurš prot “vest līdzi” ideju un domu ceļojumā.  Ojārs Ulmanis ir uzrakstījis 3 dzejoļu grāmatas “Pasaule manī”, “Depozīts” un “Pieskārieni”. Bagātais darba mūžs un trenera darbs devis rūdījumu un pieredzi. Ir, ar ko dalīties. Filozofiskā dzeja un patriotisma pilnas rindas raksturīgas autora pasaules uztverei. Tās aicina mūs uz pārdomām par pasaules kārtību. Ojāra Ulmaņa dzejoļi bieži ieskanās dziesmās, tāpēc pasākumā bija padomāts arī pie muzikālās atmosfēras. Dziesmas un mūziku klātesošie varēja baudīt mūziķa Ulda Kuģa un paša autora izpildījumā. Kopējās sarunās sirsnīgā gaisotnē aizritēja vairākas stundas. Teksts un foto: Gunita Strode, Skrundas pilsētas bibliotēkas vadītāja