Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām

Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs informē, ka no 27. janvāra interesenti var reģistrēties dalībai Eiropas Sociālā fonda projektā ”Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”. Sākotnēji reģistrēties varēs elektroniski, savukārt no 29. janvāra tie pretendenti, kuriem nav iespējas pieteikties elektroniski, savus pieteikumus varēs iesniegt filiālē Sandim Japēņinam. Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrā varēs apgūt šādas neformālās izglītības programmas:
 • Angļu valoda (bez priekšzināšanām);
 • Angļu valoda (ar priekšzināšanām) Elementary, Lower Intermediate un Intermediate līmenis;
 • Vācu valoda bez un ar priekšzināšanām;
 • Krievu valoda bez un ar priekšzināšanām;
 • Datorprasmes bez un ar priekšzināšanām;
 • Grāmatvedības pamati;
 • Praktiskā lietvedība;
 • Kultūras pasākumu plānošana un organizēšana.
Profesionālās pilnveides izglītības programmas:
 • Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma;
 • Komercsabiedrības grāmatvedība.
Papildu informāciju skatīt ŠEIT. Mūžizglītības pasākumos var iesaistīties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošas personas), kura atbilst šādiem nosacījumiem:
 • ir nodarbināta vai pašnodarbināta persona (uzrāda statusu apliecinošu dokumentu);
 • ir vecumā virs 45 gadiem;
 • ja ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot), kuri atbilst vismaz vienam no šiem kritērijam:
 1. ir noteikta invaliditāte;
 2. ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem;
 3. persona atzīta par trūcīgu.
 • nav iepriekš ieguvusi izglītību NVA organizētajās profesionālās apmācībās, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās vai ir ieguvusi šādu izglītību vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk;
 • pēdējo divu gadu laikā nav bijusi dalība izglītības programmu šajā projektā vai ESF projektā "Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām".
Mācību sākums plānots marta beigās, aprīlī. Neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt pa tālruni 63322540. Gaidām Pilsētas laukumā 2, 1. stāvā Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrā! Teksts: Una Matisone, Kuldīgas novada PIC Tālr. 63322540