Nāc un iesaisties projekta "PROTI UN DARI!" aktivitātēs!

Nāc un iesaisties projekta “No rokdarbiem līdz angļu valodas nodarbībām, no dalības “Māmiņu skolā” līdz sarunām par biznesa prasmēm un nākotnes sapņiem – dalība projektā ļāva izmēģināt mazliet no visām man saistošajām lietām,” tā par dalību projektā “PROTI un DARI!” saka Skrundas novada jauniete Eva Behmane. Jaunieti, ja šajā dzīves posmā nemācies, nestrādā, neapgūsti arodu, tev ir lieliska iespēja ko mainīt! Sper pirmo soli – sazinies ar projekta “PROTI un DARI!” kontaktpersonu savā pašvaldībā https://infogr.am/proti_un_dari_projektu_kontakti Tev tiks dota iespēja savas nākotnes labā iesaistīties tev piemērotās aktivitātēs, gūt noderīgas prasmes un iemaņas. Lai par iedvesmu kalpo Skrundas novada jaunietes Evas Behmanes stāsts: “Uzzinot par iespēju pieteikties projektā, sākumā vēl mazliet šaubījos. Nebiju īsti pārliecināta, vai tas būtu piemērots solis man. Bet nu, kad mana dalība projektā tuvojas noslēgumam, varu pavisam droši teikt, ka šī bija fantastiska iespēja, un no sirds priecājos, ka nenobijos un pieteicos. Projekta ietvaros es varēju ļauties savu sapņu lidojumam, tas deva man iespēju apgūt dažādas jaunas prasmes un iepazīties ar lieliskiem cilvēkiem. Esmu ļoti pateicīga savai mentorei Dacei Grāvelei un projekta vadītājai Baibai Eversonei, kuras kā labās fejas palīdzēja īstenot manas ieceres un atrada brīnišķīgus amatu meistarus, lai varu apgūt kārotās prasmes un zināšanas. No rokdarbiem līdz angļu valodas nodarbībām, no dalības “Māmiņu skolā” līdz sarunām par biznesa prasmēm un nākotnes sapņiem – dalība projektā ļāva izmēģināt mazliet no visām man saistošajām lietām. Šis bija piesātināts laiks un lielisks atspēriena punkts manai turpmākajai dzīvei. Ja vēl šaubies, vai “PROTI un DARI!” ir īstā lieta priekš tevis, beidz! Nāc un pievienojies, iespējams, tas kļūs par lielisku atspēriena punktu arī tavā dzīvē un ļaus tev īstenot kādu sen lolotu sapni! Lai izdodas!” Projekta "PROTI un DARI!" mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki (NEET jaunieši), nodrošinot šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā. Īstenojot projekta aktivitātes, visā Latvijā tiks sniegts atbalsts apmēram 5260 jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Arī Skrundas novada pašvaldība ir viens no sadarbības partneriem Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta „PROTI un DARI!” Nr. 8.3.3.0/15/001 īstenošanā. Skrundas novadā projekta aktivitātēs plānots iesaistīt 18 jauniešus. Projektu plānots īstenot līdz 2018. gada decembrim. Projekta kontaktpersona Skrundas novadā: programmas vadītāja Baiba Eversone (tel.: 29852292, e-pasts: baiba.eversone@skrunda.lv) Iesaisties! Piedalies! Viss ir tavās rokās! Informāciju sagatavoja: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste