Nacionālais integrācijas centrs uzsāks latviešu valodas apmācības

Nacionālais integrācijas centrs uzsāks latviešu valodas apmācības Beidzamos gados vērojamas tendences, kas norāda uz jauniem izaicinājumiem integrācijas jomā Latvijā. Tā, piemēram, saistībā ar imigrāciju un brīvu darbaspēka kustību, kuras dēļ Latvijā palielinās cilvēku skaits, kas pārstāv citu kultūru, rasi, reliģiju, aktuāli kļūst iecietības un atšķirīgā pieņemšanas jautājumi. Nepietiekamas latviešu valodas prasmes ir viens no iemesliem, kas rada risku trešo valstu pilsoņu integrācijai sabiedrībā. Sabiedrības integrācijas fonds uzskata, ka jāturpina īstenot programmas, kurās sabiedrības grupas var gūt atbalstu savām iniciatīvām, kas vērstas uz kopīgu vērtību nostiprināšanu, saliedētību, valsts valodas zināšanu paaugstināšanu un iecietības veicināšanu. Īstenojot projektu „Nacionālais integrācijas centrs” (NIC), tiek uzsāktas latviešu valodas apmācības trešo valstu pilsoņiem, kas risināsies visā Latvijā. Projekta ietvaros paredzēts sniegt iespēju trešo valstu pilsoņiem apgūt latviešu valodu, iekļaujot apmācībās kultūras tradīciju un vēsturiskos aspektus, tādējādi nodrošinot pilnvērtīgāku viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekta ietvaros šāda iespēja mācīties bez maksas ir paredzēta līdz 300 personām. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, jo cilvēkiem tiek piedāvāta iespēja latviešu valodu apgūt atbilstoši savam prasmju līmenim. Vairāk informācijas mājas lapā – integration.lv vai, zvanot uz bezmaksas tālruni 80004006. Līdzīgi kā citās Eiropas Savienības valstīs, arī Latvijā iebraucēji koncentrējas lielajās pilsētās. Tas lielākoties ir saistīts ar darba iespējām un pakalpojumu pieejamību, kā arī tādēļ, ka lielajās pilsētās visbiežāk var iztikt tikai ar krievu valodas zināšanām. NIC organizētajos diskusiju vakaros var secināt, ka iebraucēji par nozīmīgu nosacījumu uzskata latviešu valodas zināšanas, bet tā kā ikdienā viņi nesaskaras ar grūtībām komunicēt krievu valodā (iebraucēji no bijušajām Padomju Savienības valstīm), tad nereti viņiem ilgāku laiku uzturoties Latvijā, trūkst vajadzības labi apgūt latviešu valodu, tādēļ īpaši svarīgi ir šos cilvēkus motivēt apgūt latviešu valodu jau brīdī, kad viņi ierodas Latvijā vai uzturas šeit nesen. Valodas zināšanas rada lielāku drošību katras personas sadzīvē, kā arī veicina vecāku izvēli pēcāk bērnus sūtīt skolās ar latviešu valodas mācību valodu. Ir svarīgi trešo valstu pilsoņiem sniegt atbalstu, palīdzot viņiem izvēlēties piemērotāko no latviešu valodas apguves formām, uzlabot viņu latviešu valodas zināšanu līmeni, kā arī piedāvājot latviešu valodas, tradīciju un vēstures apguvi. Sabiedrības integrācijas fonda projekta «Nacionālais integrācijas centrs» ietvaros visos Latvijas reģionos tiek piedāvāta iespēja trešo valstu pilsoņiem atbilstoši savam prasmju līmenim apgūt latviešu valodu līdz B2 līmenim. Apmācības kurss ir bez maksas. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 20.12.2013. Kurzemē: Tālrunis: 27084443 e-pasts: nic_kurzeme@inbox.lv Vairāk informācijas mājas lapā – integration.lv vai klātienē Nacionālajā integrācijas centrā, Klaipēdas ielā 96a, Liepājā.   Iveta Bērziņa-Bebriša, Projekta „Nacionālais integrācijas centrs” sabiedrisko attiecību eksperte, 26016799, iveta.berzina-bebrisa@sif.lv