Nāk tie, kam patīk mūzika

Nāk tie, kam patīk mūzika Skrundas mūzikas skola tikko nosvinējusi 40 gadu jubileju. Uz pasākumu kultūras namā bija sabraukuši tuvi un tāli viesi: absolventi un audzēkņi, kolēģi no Kuldīgas, Pāvilostas, Nīcas un Aizputes, kā arī bijušie un pašreizējie kultūras dzīves vadītāji no kaimiņu pašvaldībām. Pirms vairāk nekā 40 gadiem toreizējā nelielā bērnu mūzikas skola savu darbību sāka ar divām nodaļām: klavieru un tautas instrumentu.
Šobrīd mūzikas mīlestību un prasmes ar profesionālu ievirzi Skrundā apgūst vairāk nekā 70 bērnu un jauniešu no visa novada. Gan jaunajiem ģitāristiem, gan vijolniekiem, gan klavierspēles un pūšamo instrumentu nodaļas audzēkņiem regulāri ir panākumi dažāda līmeņa konkursos. Direktora Jāņa Āboliņa vadībā skolā strādā astoņi pedagogi, lielākajai daļai pedagoģiskais stāžs ir vismaz 20 gadu. „Šī skola nav piespiedu pasākums, šeit nāk tie, kam patīk mūzika, tādēļ valda draudzīga atmosfēra,” vienisprātis ir gan audzēkņi, gan skolotāji. Savukārt direktors piebilst: lai arī nevarot lielīties ar kvantitāti, jo mācību iestāde ir neliela, daudzi absolventi turpinājuši darbību kultūras jomā, gūstot panākumus. Jubilejas koncerta programmu bija veidojusi režisore Līva Kleinberga. „Skrunda ir mana dzimtā vieta, esmu šeit beigusi mūzikas skolu, tāpēc liels prieks un gods, ka man uzticēja režisēt šo pasākumu,” atzīst tagadējā rīdziniece. „Sen skolai tāda jubileja nav svinēta, tāpēc programmā ieviju vēsturi pēc J. Āboliņa sagatavotā apkopojuma, kā arī stāstu par to, ko šeit var apgūt tagad. Odziņa bija paša direktora sacerētā veltījuma dziesma, kas tika izpildīta kopā ar skolas absolventu Gunti Kolertu un bijušo aizputnieku Andri Ērgli.”
Skrundas TV sagatavoto video var noskatīties ŠEIT. Informācija pārpublicēta no www.kurzemnieks.lv Teksts: Daina Tāfelberga Foto: Modris Rubenis