Nakts sporta spēles jauniešiem „Kustīgs un vesels!”

Nakts sporta spēles jauniešiem „Kustīgs un vesels!” Jauniešu klubs „D.E.M.O.” izaicina Skrundas novada jauniešus būt aktīviem, piedaloties nakts sporta spēlēs „Kustīgs un vesels!” Pasākums tiek īstenots kā jauniešu iniciatīvas projekts (organizatori - jauniešu kluba „D.E.M.O.” un Skrundas jauniešu centra jaunieši), kura ietvaros jaunieši mācās plānot, īstenot un vadīt vienaudžiem interesējošus pasākumus, aktivitātes, no paveiktā gūstot dzīvei un darba tirgum noderīgas prasmes, kā arī kopīgi socializējoties, gūstot prieku un iepazīstot jaunus draugus vienaudžu vidū. Pasākuma norises laiks:27. – 28. novembrī  Vieta:jauniešu kluba „D.E.M.O.” telpās Nīgrandes pagastā, Kalnu ielā 2, Saldus novadā. Dalībnieki:jaunieši vecumā no 13 - 25 g.v. (nepilngadīgām personām obligāta rakstiska vecāku atļauja) Pasākuma mērķis:veicināt jauniešu iniciatīvu īstenošanu, popularizēt brīvā laika pavadīšanu aktīvi, sportiski, veselībai draudzīgi, bez atkarību izraisošu vielu klātbūtnes. Pasākuma programma: 16.00 Skrundas novada jauniešu izbraukšana no Skrundas, Amatnieku ielas 1. 17.00 Militārā trasīte (dalībniekiem jābūt līdzi laika apstākļiem atbilstošam apģērbam āra aktivitātēm, rēķinoties, ka drēbes aktivitāšu laikā var tikt nosmērētas, kā arī lukturītim, skaliem un malkas pagalei). Visas līdzpaņemtās lietas jāievieto mugursomā. 20.30 Vakariņas (katrs dalībnieks pats parūpējas par sev nepieciešamajiem pārtikas krājumiem, ņemot tos līdzi). 21.00 Loku šaušanas cīņas „Tautas bulta” (tērpties sportošanai atbilstošā apģērbā un apavos). 24.00 Nakts volejbols. 2.30 Dejas un spēles (ikviens dalībnieks aicināts sagatavot aktivitāti, kuru novadīt pasākuma dalībniekiem- vienaudžiem). Naktsmiers: laikā, kad katrs pats jūt nepieciešamību pēc naktsmiera un atpūtas. 10.00 Brokastu laiks- kopīga gatavošana. 10.30 Rīta rosme (ikviens dalībnieks aicināt sagatavot vingrojumu, kas ļaus visiem kopā pamosties, izkustēties). 11.00 Kopbilde, kontaktu veidošana, sirsnīgas sarunas, pošanās mājup. Lai nodrošinātu nokļūšanu uz pasākuma norises vietu, kā arī, lai veiksmīgi saplānotu aktivitāšu gaitu, dalībai pasākumā jāpiesakās iepriekš (līdz 25.11.2015.). Skrundas novada jaunieši aicināti sazināties ar Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti Baibu Eversoni, zvanot pa tel. 29852292 vai rakstot baiba.eversone@skrunda.lvNīgrandes pagasta jaunieši aicināti sazināties ar jaunatnes lietu koordinatoru Nīgrandes pagastā Viktoru Ozolu, zvanot 29988805 vai rakstot viktors.ozols@inbox.lv Detalizētāku informāciju skatīt nolikumā. Informāciju sagatavoja: Baiba EversoneSkrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste.