Nevalstiskie un brīvprātīgie kļūst arvien rosīgāki

Nevalstiskie un brīvprātīgie kļūst arvien rosīgāki 10. decembrī Skrundas novada pašvaldība pateicās aktīvākajām nevalstiskajām organizācijām, brīvprātīgajiem darbiniekiem un tiem ļaudīm, kas šogad īstenojuši konkursā “Darīsim kopā!” projektus sabiedrības labā.   Visaktīvāk sociālajā jomā Šobrīd novadā enerģiski darbojas sešas biedrības, kas apvieno dažādas intereses. Sociālā nozare ir “Ventas krastu” pamatdarbība. Novada domes attīstības nodaļas vadītāja Zane Eglīte šo nevalstisko organizāciju min kā pirmo tās lielās pieredzes dēļ. Ar lielu sparu sabiedriskajā sektorā sevi pieteikusi jaunākā, pirms gada dibinātā biedrība “MiniSD”. Tās galvenais mērķis ir veicināt sociālekonomisko attīstību un rūpēties par mazaizsargāto iedzīvotāju integrāciju. Tāpat par sociālo labklājību gādā “Nīkrācnieki”, turklāt viņi salīdzinoši neilgā laikā īstenojuši vairākus arī sabiedrības kultūras videi nozīmīgus projektus. Nīkrāces pagasts esot aktīvākais pēc Skrundas. Paplašina darbību Arī “Lejaskurzemes” darbības joma ir sociālā aprūpe, šajā biedrībā apvienojušies dažāda vecuma cilvēki ar īpašām vajadzībām. Kultūras un amatiermākslas attīstība ir biedrības “Curonica” mērķis. Attīstības nodaļas vadītāja piebilst, ka nevalstiskās organizācijas neaprobežojas ar iepriekš izvirzītajiem mērķiem. Piemēram, apsaimniekošanas nolūkā izveidotā biedrība “Divpadsmit kalēji” nolēmusi savu darbību paplašināt. Oficiāli tagad pieteikušies arī nevalstiskie sportā. Pērn dibināta biedrība “EPĒ Motosports”, kas jau sarīkojusi vairākus auto un moto sporta pasākumus Skrundā, kā arī piedalās citās aktivitātēs. Savukārt “Skrundas meža īpašnieku apvienība” darbojas sen, bet nu izrādījusi iniciatīvu biedroties arī ar citiem nevalstiskajiem. Ģimenes pašas iesaistās Visvairāk brīvprātīgo Skrundā piesaistījis jauniešu centrs. 18. decembrī apvienība svinēja tikai pirmo jubileju, bet gada laikā paspējusi izdarīt daudz darba, piesaistot brīvprātīgos ar dažādām interesēm. Vairāk nekā 20 aktīvākie saņēma atzinību. Tā tika izteikta arī sešiem brīvprātīgajiem, kas pēc savas iniciatīvas devuši ieguldījumu novada dzīvē, piedaloties, piemēram, veselības nedēļas organizēšanā, vadot nodarbības u.c. Aktīvi šogad bijuši citi sabiedrības pārstāvji gan pilsētā, gan pagastos – konkursā “Darīsim kopā!” ar pašvaldības atbalstu veiksmīgi īstenoti seši projekti. „Nevalstiskie un brīvprātīgie mūsu novadā kļūst arvien rosīgāki,” teic Z. Eglīte. „Mazajos novados jārēķinās ar tiem cilvēku resursiem, kādi ir. Prieks, ka saglabājušās un tikpat radoši turpina tās biedrības, kas izveidojušās jau sen. Tāpat Skrundā parādās arvien jaunas sejas ne tikai no jaunās paaudzes. Aktīvāk dažādu pasākumu organizēšanā piedalās pat ģimenes. Piemēram, šogad gandrīz nevienu pašvaldības rīkoto pasākumu nav izlaiduši Radžabovi. Ceru, ka turpmāk būs arvien vairāk tādu, kā viņi.”    Informācijas avots: laikraksts "Kurzemnieks” (19.12.2014) Teksts: Daina Tāfelberga Foto: Didzis Strazdiņš