Nīkrācē aizvadītas "Zolītes" sacensības

Nīkrācē aizvadītas 21. novembrī Nīkrāces atpūtas centrā norisinājās sacensības kāršu spēlē “Zolīte”, uz kurām dalībnieki bija ieradušies no Nīkrāces, Skrundas un Kazdangas. Šoreiz pavisam piedalījās divdesmit dalībnieki – 18 vīrieši un 2 sievietes.  Ar 22 punktiem trešo vieta ieguva sacensību dalībnieks no Skrundas – Ģirts Puškarevs. Ar 26 punktiem otro vietu ieguva sacensību dalībnieks no Nīkrāces – Lauris Matutis. Ar 27 punktiem pirmo vietu ieguva dalībnieks no Nīkrāces – Andris Lielāmers. Uzvarētāji saņēma diplomus, medaļas un piemiņas balvas. Paldies ikvienam dalībniekam par piedalīšanos! Teksts un foto: Ilona Rītiņa, Nīkrāces sporta organizatore