Nīkrācē atzīmē Jēkaba Janševska 150 gadu jubileju

Nīkrācē atzīmē Jēkaba Janševska 150 gadu jubileju 27. februārī Nīkrāces atpūtas centrā par godu Jēkaba Janševska 150 gadu jubilejai skatītāji un klausītāji varēja iepazīties tuvāk ar žurnālista un rakstnieka dzīves gājumu un daiļradi.    Nīgrandes vēstures klēts vadītāja Līvija Urbāne stāstīja par rakstnieka dzīvi un personāžiem no Nīkrāces puses romānā "Dzimtene". Viens no tiem ir bijis Briņķu muižā dzīvojošais barons ar iesauku Trakais Simoliņš (romānā – barons Šalks). Amatierteātra dalībnieki lasīja fragmentu no lugas "Precību viesulis", un sieviešu ansamblis "Diantus" dziedāja dziesmas ar Jēkaba Janševska vārdiem. Pēc pasākuma varēja apskatīt albumu ar fotogrāfijām no rakstnieka ģimenes arhīva un viņa māsas atmiņu kladi. Teksts: Inga Ezeriete, Nīkrāces pagasta kultūras darba organizatore
Foto: Oskrs Štorhs