Nīkrācē būvēs kāpšanas torni

Nīkrācē būvēs kāpšanas torni Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “BITES” realizē projektu, kura mērķis ir uzbūvēt kāpšanas torni Nīkrāces pagasta pamatskolas teritorijā un iegādāties kāpšanas nodarbībām nepieciešamo ekipējumu, nodrošinot daudzveidīgu un saturīgu  brīvā laika pavadīšanas iespēju Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma pulciņa dalībniekiem, skolas jaunsardzes pulciņa dalībniekiem, Nīkrāces pagasta un Skrundas novada sabiedrībai. Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “BITES” projektu “KĀPŠANAS TORŅA IZVEIDE UN EKIPĒJUMA IEGĀDE NĪKRĀCES PAMATSKOLAS SPORTA UN TŪRISMA PULCIŅAM” (LĪGUMA NR.2016/AL31/AO19.22.01/36.) realizē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atklātā konkursa Latvijas programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Projekta mērķis: uzbūvēt kāpšanas torni Nīkrāces pagasta pamatskolas teritorijā un iegādāties kāpšanas nodarbībām nepieciešamo ekipējumu, nodrošinot daudzveidīgu un saturīgu  brīvā laika pavadīšanas iespēju Nīkrāces pamatskolas sporta un tūrisma pulciņa dalībniekiem, skolas jaunsardzes pulciņa dalībniekiem, Nīkrāces pagasta un Skrundas novada sabiedrībai. Projekta realizētājs: Nīkrāces pamatskolas jauniešu biedrība “BITES”. Realizācijas termiņš: 01.01.2017.-01.12.2017. Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Skrundas novada pašvaldību.   Teksts: Svetlana Rudzīte, biedrības “BITES” projektu vadītāja