Nīkrācē īsteno projektu „Dzīves skoliņa”

1.martā biedrība „Ventas krasti” parakstīja līgumu ar fondu „Ziedot LV” par projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” īstenošanu projektam „Dzīves skoliņa”. 10.maijā Nīkrāces saieta namā notika pirmā nodarbība jaunajām un topošajām māmiņām, daudzbērnu ģimenēm, kā arī ģimenēm ar sociālās iekļaušanās grūtībām. Pirmās tikšanās tēma- higiēna. Kopumā šajā projektā paredzētas vēl divas teorētiskās nodarbības. Nodarbība tika atklāta ar sarunu par projekta aktivitātēm un piedāvātajiem pasākumiem. Šajā reizē bijām ieplānojušas pasākumā nevis lasīt lekciju, bet nodarbībā iekļaut jaunas saskarsmes formas- diskusiju un pieredzes apmaiņu. Pie tējas tases tika diskutēts par bērnu un pusaudžu higiēnu, dzimumaudzināšanu, telpu un apģērba higiēnu. Nodarbības brīvprātīgi vadīja Nīkrāces pagasta sociālā darbiniece Santa Knopkena un Nīkrāces veselības punkta ārsta palīdze Inese Ivāne.
Nākamā tikšanās reize- jūnijā, tēma- galda kultūru, pieklājīga uzvedība un sevis pilnveide.
Teksts- Inese Ivāne, projekta vadītāja