Nīkrācē Leļļu teātris!

Nīkrācē Leļļu teātris! Pēc vairāk nekā 60 gadu pārtraukuma Nīkrāces pamatskolā, pateicoties skolotājai Inetai Matsatei–Matsonei, atgriezies leļļu teātra pulciņš, kurš iestudējis Anitas Grīvas lugu “Trīs laimīgi zaķi”.   Pirmizrāde skolā notika 13. februārī, bet 20. februārī Nīkrāces atpūtas centrā izrādi varēja noskatīties visi pārējie pagasta iedzīvotāji. Skatītāji bija ieradušies kuplā skaitā, un visiem izrāde ļoti patika. Jaukās lelles izgatavoja Ilze Zaneriba, bet skatuvi apgleznoja 8. klases skolniece Sorenta Zaneriba. Dziesmiņas iedziedāja skolotājas Ņina Puškareva un Dace Šķiere, pie skatuves izgatavošanas piepalīdzēja skolotājs Aldis Kliemanis un vizuālās mākslas skolotāja Maiga Rolava. Galvenā ideju ģeneratore un menedžere ir skolas direktore Anita Sebeža. Uz jautājumu „Kāpēc izvēlējāties leļļu teātri?” Ineta Matsatei–Matsone atbild, ka to izvēlējusies tāpēc, ka lelles uzrunā pārsvarā mazos skatītājus, līdz ar to viņiem var daudz ko iemācīt – dzīves vērtības, jēgu un pieklājības normas. Leļļu teātra pulciņā darbojas 7 bērni no 1.–9. klasei. Strādāt ar bērniem ir interesanti un tajā pašā laikā sarežģīti, jo bērni ir dažāda vecuma, bet rezultāts beigu beigās ir super, piebilst skolotāja. Teksts un foto: Dz. Liekmane, Nīkrāces pamatskolas skolotāja