Nīkrācē mācās darba meklētāji

Nīkrācē mācās darba meklētāji 10.oktobrī Nīkrācē notika nodarbība „Darba meklēšana reti apdzīvotās vietās, tai skaitā- sociālā tīkla aktivizēšana darba meklēšanas procesā”, ko organizēja NVA Skrundas sektora vadītāja Agita Gorsvāne un P/A „Sociālais dienests” sociālā darbiniece Santa Knopkena.
Lektore bija psiholoģe Inga Pumpuriņa, kura pastāstīja potenciāliem darba meklētājiem par problēmām un grūtībām, kā arī interesēm, spējām un zināšanām darba meklēšanas procesā. Tika pieminēti psiholoģiskie faktori, kas traucē atrast darbu.
Seminārā tika apskatītas arī tēmas par sociālā tīkla izmantošanu un tipiskākajām kļūdām, kā arī stāstīts, kā izmantot dažādus sociālos tīklus darba meklēšanas procesā.
Nodarbību apmeklēja plašs darba meklētāju pulks un dalībniekiem piedāvātā nodarbības tēma bija aktuāla un noderīga. 
 
Teksts- Santa Knopkena
Foto- Inga Ezeriete