Nīkrācē min krustvārdu mīklas

12.martā Nīkrāces pagasta atpūtas centrā pirmo reizi notika krustvārdu mīklu minēšanas konkurss, uz kuru ieradās trīs dalībnieces - Ilze Tima, Gundega Leja un Ilze Grīsle. Pēc ļoti spraigas minēšanas izrādījās, ka ir iedota ļoti grūta mīkla, kuru nevarēja atminēt pat kopīgiem spēkiem. Tāpēc, kā teica pašas dalībnieces, uzvarēja draudzība. Apspriežoties ar pasākuma organizatori Ingu Koļesovu, tika nolemts, ka noteikti jārīko vēl viens konkurss ar vieglākām mīklām un jāaicina piedalīties arī pārējie pagasta aktīvie mīklu minētāji. Teksts: Inga Koļesova
Foto: no Ingas Koļesovas foto arhīva
p style=