Nīkrācē runā par tautastērpiem

4.aprīlī Nīkrāces saieta namā pēc sieviešu klubiņa "Vēsma" uzaicinājuma viesojās Kuldīgas folkloras kopas "Kursīši" vadītāja, sabiedriskās organizācijas Kurzemes kultūras mantojuma centra "Kūrava" vadītāja Ina Celitāne un Kuldīgas novada bērnu un jauniešu centra Kuldīgas novada tautas tērpu darināšanas un valkāšanas klases "Pūralāde" vadītāja Inga Vīksna. Pasākums notika divās daļās. Pirmajā - "Pūralādes" cilāšanā sanākušajiem dalībniekiem stāstīja par Kuldīgas novada tautu tērpiem. Rādīja un stāstīja, kā ģērbt bērnus, un apģērba arī saieta nama vadītāju Ingu Koļesovu meitu mātes tērpā.
Ina Celitāne ierosināja nīkrācniekiem pašiem pameklēt vismaz detaļas no Nīkrāces puses tautas tērpa. Inga Vīksna apsolīja meklēt muzejā kādu informāciju, vadoties pēc apkārtējo muižu nosaukumiem.
Pasākuma otrajā daļā Ina Celitāne pastāstīja par Lielās dienas tradīcijām. Noslēgumā pie cienastu galda ne tikai pati dziedāja, bet arī iesaistīja pārējos sadziedāties un uzņemt pozitīvo enerģiju.
Teksts- Inga Koļesova
Foto no Ingas Koļesovas arhīva