Nīkrācē sacenšas novusā arī naktī

Nīkrācē sacenšas novusā arī naktī 20. janvārī Nīkrācē notika sacensībās nakts novusā – tās sākās plkst. 20.00 un noslēdzās 3 naktī. Sacensībās piedalījās dalībnieki no Liepājas, Kazdangas, Skrundas un Nīkrāces.   Sacensības norisinājās 2 apakšgrupās. Četri labākie no katras apakšgrupas izvirzījās uz pusfinālu. Vīriešu grupā 1. vietu ieguva Aivars Romanauskis (Skrunda), 2. vietu ieguva Sandris Ābols (Skrunda) un trešo vietu ieguva Agnis Millers (Kazdanga). Sieviešu grupā 1. vietu ieguva Biruta Leikarte (Nīkrāce), 2. vietu ieguva Ilona Rītiņa (Nīkrāce) un 3. vietu ieguva Dzintra Liekmane (Nīkrāce). Uzvarētāji tika apbalvoti ar piemiņas veltēm un diplomiem un medaļām. Paldies visiem dalībniekiem par dalību sacensībās! Teksts: Ilona Rītiņa, Nīkrāces sporta pasākumu organizatore Foto: Dzintra Liekmane un Ilona Rītiņa