Nīkrācē tiek realizēts projekts

Nīkrācē tiek realizēts projekts No 20.augusta biedrība „Nīkrācnieki” realizē Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu "Veselā miesā vesels gars Nīkrāces pagastā''.     20.augustā tika izrakts trenažieru laukuma objekts. 21. augustā saveda materiālu laukuma segumam. Jau 22.augustā tika atvesti trenažieri, kurus uzstādīja trīs dienās. No 25.augusta līdz 27.augustam tika labiekārtota trenažieru laukuma apkārtne.      Paldies, SIA „ Kamenes” traktoristam par laukuma izrakšanu. Paldies, SIA „Jaunie meži” par laukuma seguma materiālu. Paldies, SIA „Fixman” puišiem par trenažieru uzstādīšanu. Pēc trenažieru uzstādīšanas tiek aicināti pagasta iedzīvotāji uz kopīgu talku sakopt trenažiera laukumu. Pirmais iespaids ir tāds kāds teikts latviešu tautas dziesmā „Acis darba izbijās, rokas darba nebijās. Rokas darba nebijās, zinājās padarot!” Vislielākais paldies tiem, kas atrada laiku un vēlmi, lai piedalītos trenažieru laukuma labiekārtošanā – Modrim Miķelsonam, Aigaram Sietiņam, Jānim Sietiņam, Karīnai Sietiņai, Dmitrijam Vicvagaram, Paulīnei Vaļulei, Artim Zaneribam, Kevinam Šaripo, Raineram Jānim Tomanovičam, Aigaram Fersteram, Andim Blaževicam, Danielam Blaževicam, Leinai Viktorija Blaževicai, Jānim Rītiņam, Ļubovai Lakotkai, Aleksandram Rudenko, Dāvim Šimienim, Aleksim Āboliņam, Rūdim Āboliņam, Baibai Rašīdai, Ilgonim Jucevičus, Gundegai Lejai, Atim Viļumsonam, Viktorijai Boginskai, Ārijai Tjagunovičai.        Vēl tikai ir jāsagaida pāris priekšmeti, lai projekts būtu realizēts. Trenažieru laukuma atklāšana tiek plānota 12.septembrī. Informācija un foto - biedrības „Nīkrācnieki” valdes priekšsēdētāja Ilona Rītiņa