Nīkrācē viesojas ģimeņu asistenti un psiholoģe Sandra Freimane

Nīkrācē viesojas ģimeņu asistenti un psiholoģe Sandra Freimane Maija beigās Nīkrācē ciemojās Skrundas novada ģimeņu asistenti un nodarbību vadītāja psiholoģe Sandra Freimane.    Jau aprīlī noslēdzās nodarbības, kuru laikā tika sagatavoti desmit ģimenes asistenti, lai novada ģimenēm piedāvātu jaunu sociālo pakalpojumu – cilvēcisku atbalstu krīzes situācijā. Finansiālais atbalsts projektam "Inovatīvs pakalpojums – ģimenes asistents" sīvā konkurencē tika gūts no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas projekta, bet projekta īstenotājs ir nevalstiskā organizācija māmiņu klubs "Pogas" no Saldus novada Šķēdes pagasta un sadarbības partneri – Saldus un Skrundas novadu sociālie dienesti. Nodarbību laikā sarunās secinājām, ka asistenti labprāt apciemotu blakus novada pagastus un uzzinātu, kā tur rit dzīve, tādēļ pirmā tikšanās notika Nīkrāces pagastā. Apmeklējot Nīkrāci, ciemiņi iepazinās ar Nīkrāces pagasta pārvaldes, skolas, bibliotēkas un saietu nama ikdienas darbu. Nobeigumā ciemiņus ar muzikālu priekšnesumu iepriecināja Nīkrāces pamatskolas bērni, kā arī mielojāmies ar gardām pašu un ciemiņu gatavotām kūkām. Tika arī pārrunāta tālākā darbība saistībā ar jauno Skrundas novada pakalpojumu “Ģimenes asistents”. Vienojāmies, ka nākamā tikšanās notiks septembrī Rudbāržos. Katram novada asistentam tika pasniegta foto kolāža, kas atgādinās par kopā pavadīto laiku nodarbībās. Paldies Nīkrāces pamatskolas skolniecēm Annijai Jansonei un Melānijai Freimanei par jauko muzikālo priekšnesumu! Teksts un foto: Santa Knopkena, sociālā darbiniece Nīkrācē