Nīkrāces iedzīvotāji aicināti uz sapulci

Nīkrāces iedzīvotāji aicināti uz sapulci SIA “SKRUNDAS KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” aicina Nīkrāces pagasta iedzīvotājus 16. oktobrī plkst. 17.00 Atpūtas centrā uz iedzīvotāju sapulci. Tēmas:
  • Samaksa par atkritumiem;
  • Jautājumi par īres/apsaimniekošanas, ūdens/kanalizācijas maksām.
  Informāciju sagatavoja: Ilona Rītiņa,   Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja