Nīkrāces jaunsargu pārgājiens

Nīkrāces jaunsargu pārgājiens 22.-23. novembrī aktīvākie Nīkrāces jaunsargi piedalījās pārgājienā uz Zoslēnu gravu. Deviņos no rīta 23 jaunsargi pulcējās pie skolas, lai saņemtu pēdējos norādījumus, veiktu instruktāžu un sāktu pārgājienu pēc izstrādātā maršruta. Laba ceļa vēlējumus jaunsargi saņēma arī no skolas direktores.  Pirmos 4 km pārgājiena dalībnieki veica pa grantētu ceļu, bet tālākais ceļš līdz gravai bija zvēru takas mežā. Nonākot pie Zoslēnu gravas, pirmais uzdevums bija pieņemt lēmumu par nometnes vietas ierīkošanu. Pēc nelielām pusdienām tika sadalīti uzdevumi: vietas izlūkošana, nometnes ierīkošana un apkārtnes sakopšana, malkas sagatavošana un citi pienākumi. Pēc tam tika veikta patrulēšana apkārt ierīkotajai nometnei nodaļas sastāvā, bet naktī jaunsargi devās nakts patruļā gar Dzeldas upes kreiso krastu. Lai atgrieztos nometnē, jaunsargiem nācās šķērsot Dzeldas un Šķērveles upi un pārvarēt daudzus citus dabīgus šķēršļus mežā. Pie ugunskura jaunsargi varēja dalīties savos nakts pārgājiena iespaidos. No rīta jaunsargi veica upes pārvarēšanu izmantojot virves, kā arī izveidojām nelielu trošu nobraucienu pāri upei no gravas augšas. Tad nojaucām nometni, sakārtojām mantas, nometnes vietu un uzsākām kustību uz mājām.  Teksts un foto: K. Rudītis, jaunsargu instruktors