Nīkrāces pagastā būs lietoto apģērbu un sadzīves preču apmaiņas punkts

Nīkrāces pagastā būs lietoto apģērbu un sadzīves preču apmaiņas punkts Biedrība “Nīkrācnieki” no 17. jūlija Ziedu ielā 1-18, Dzeldā, Nīkrāces pagastā (dzīvoklī pretī bibliotēkai), aicina ikvienu pagasta iedzīvotāju bez maksas saņemt un nodot lietotus apģērbus un apavus, kā arī sadzīves preces. Darba laiks:
  • Pirmdiena – no plkst. 11.00 līdz 13.00;
  • Trešdiena – no plkst. 11.00 līdz 13.00;
  • Piektdiena – no plkst. 11.00 līdz 13.00.
Sociālais dienests sadarbībā ar iedzīvotāju neformālo grupu piedalās Skrundas novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā “Mēs Skrundas novadam!” un realizē projektu “Otra iespēja”, kura galvenais mērķis ir Nīkrāces pagasta iedzīvotājiem izveidot lietoto apģērbu un sadzīves preču apmaiņas punktu (turpmāk tekstā – maiņas punkts). Projekts tiek realizēts Ziedu ielā 1–18, Dzeldā, Nīkrāces pagastā. Maiņas punktā ikviens iedzīvotājs var nodot drēbes (tīras, veselas) un mantas (labā kārtībā), kuras pašam saimniecībā vairs nav nepieciešamas. Informāciju sagatavojusi: Ilona Rītiņa, biedrības “Nīkrācnieki” vadītāja