Nīkrāces pagasta iedzīvotāji aicināti piedalīties kapu uzkopšanas talkās!

Nīkrāces pagasta iedzīvotāji aicināti piedalīties kapu uzkopšanas talkās! "Labo darbu nedēļas" ietvaros no 16. līdz 20. oktobrim Nīkrāces pakalpojumu pārvalde aicina iedzīvotājus piedalīties kapu uzkopšanas talkās, kas notiks:
  • 16.10. plkst. 13.00 Purvkroga kapos;
  • 17.10. plkst. 13.00 Lēnu baznīcas kapos;
  • 18.10. plkst. 13.00 Miera kapos;
  • 19.10. plkst. 13.00 Tukuma kapos;
  • 20.10. plkst. 11.00 Priednieku un Līgutu kapos;
  • 20.10. plkst. 13.00 Nīkrāces kapos.
Ir iespēja ar pagasta transportu nokļūt līdz attiecīgajiem kapiem. Aicinām līdzi ņemt darbarīkus - grābekli un plēves gabalu.   Informāciju sagatavoja: Ilona Rītiņa, Nīkrāces pakalpojumu pārvaldes vadītāja Tālr. 26665663