Nīkrāces pakalpojumu pārvalde aicina!

Nīkrāces pakalpojumu pārvalde organizē lapu grābšanas talkas kapos. Izbraukšana uz talku no Dzeldas centra (autoostas) plkst. 8.45.

 

Priednieku kapos - 23. oktobrī no plkst. 9.00 - 15.00;
Tukumu kapos - 25. oktobrī no plkst. 9.00 – 15.00;
Miera kapos - 26. oktobrī no plkst. 9.00 - 13.00

 

Aicinām piederīgos piedalīties organizētajā talkā, līdzi ņemot grābekļus!