Nīkrāces pamatskolā ciemojās Cūkmens

Nīkrāces pamatskolā ciemojās Cūkmens 31. maijā Nīkrāces pamatskolā viesojās Cūkmens. Pirmsskolas bērni, kuri piedalījās LVM  Ekoprogrammā  „Cūkmena detektīvi” bija nopelnījuši Cūkmena viesošanos. Cūkmens personīgi katram pirmsskolas izglītības bērnam pasniedza diplomu un novadīja Tīrā Meža mācību stundu. Šajā mācību stundā varēja piedalīties visi skolēni, kuri ieguva Cūkmena uzlīmītes.  Mazos detektīvus Cūkmens sagaidīja ar skaļu signalizēšanu. Bērni bija pārsteigti un apmulsuši par skaļo sagaidīšanu. Kopā ar Cūkmenu bērni iemācījās Cūkmena himnu un deju, kuru kopā visi izpildīja ar lielu sajūsmu. Pasākuma laikā bija iespēja nofotografēties ar Cūkmenu. Pie mums viesojās arī Skrundas TV un bērni sniedza intervijas. Šajā Ekoprogrammā pamatā bija četras tēmas, kurās rotaļu, deju, dziesmu un pasaku palīdzību, bērni veica noteiktus detektīva uzdevumus, vērtējot labo un slikto mežā. Šī gada laikā pedagogiem bija jāsniedz ziņas un jāpublisko jaunumi Cūkmena mājas lapā un citos sociālajos tīklos. Kopā Ekoprogrammā piedalījās 224 grupiņas no visas Latvijas. Tikai 30 aktīvākās grupiņas ieguva paša Cūkmena viesošanos, tai skaitā arī Nīkrāces pamatskolas pirmsskolas grupas.   Informāciju sagatavoja: Ņina Puškareva Foto: Mārīte Vanaga