Nīkrāces pamatskola piedalās "Lielajās augu medībās"

Nīkrāces pamatskola piedalās Bioloģiskās daudzveidības projekts “Lielās augu medības” ir ilgtermiņa iniciatīva, kuras mērķis ir iesaistīt jauniešus skolas tuvīnās apkārtnes augu un kukaiņu sugu daudzveidības izpētē un veicināšanā. Tajā piedalās skolas no 10 dažādām Eiropas valstīm, kuras iesaistījušās Ekoskolu programmā. Projekts skolām nodrošina metodoloģiju, kura ir saskaņā ar Konvenciju par bioloģisko daudzveidību, kā arī ir viegli īstenojama un palīdz attīstīt kritisko domāšanu, izmantojot pieredzē balstītu mācīšanos. Viens no plānotajiem projekta rezultātiem ir visas Eiropas skolu apkārtnes augu datubāze, ko ar skolotāju palīdzību veido paši skolēni un ko iespējams ērti izmantot mācību procesā. Galvenie uzdevumi skolām, kas piedalās projektā, ir palielināt bērnu interesi par dabas vērtībām un ar konkrētām rīcībām veicināt sugu daudzveidības saglabāšanos vai pat pieaugšanu skolas apkārtnē. Pagājušajā gadā 63 skolas un pirmsskolas izglītības iestādes izmantoja projekta materiālus un īstenoja programmas uzdevumus 5-7 gadus veciem bērniem, taču šogad tiks piedāvāti materiāli arī skolēniem, kuri mācās 2. un 3. klasē. Programmas ietvaros skolas saņem atbalsta materiālus, lai iepazīstinātu bērnus ar skolas apkārtnē sastopamām augu un dzīvnieku sugām, piedalās apmācībās par āra izglītības metodēm, veido skolas apkārtnes biotopu karti, uzņemot fotogrāfijas un veidojot aprakstus, kā arī piedalās citās ar projektu saistītās aktivitātēs. Šī projekta ietvaros ne tikai tiek veicināta skolēnu izpratne par bioloģisko daudzveidību un prasme īstenot aktīvu rīcību tās saglabāšanā un veicināšanā, bet arī tiek sniegta iespēja bērniem gūt pieredzi nopietnā ilgtermiņa pētniecības procesā jau tik agrīnā vecumā, kas ļauj attīstīt kritiskās domāšanas un zinātniskās darbības prasmes. Bioloģiskās daudzveidības projekts Ekoskolām sadarbībā ar Toyota ir vērsts uz bioloģisko daudzveidību, īpašu uzsvaru liekot uz augu pasauli un to sugām. Projektā ietverti izglītojoši aspekti, balstoties Vides izglītības fonda (FEE) izglītības principos, un praktiskas rīcības, kas balstās Kjū karaliskā botāniskā dārza (KEW) resursos, ar finansiālu atbalstu no Wellcome Trust fonda. Projekts ilgs piecus gadus. Lai projektā varētu veiksmīgi darboties, aizvadīti kursi, kuros Ekoskolu koordinatori varēja praktiski piedalīties, veikt uzdevumus un iegūt daudz teorētisku zināšanu. Mazie pētnieki jau ir uzsākuši pētniecisko darbību, apskatot dažādas dzīvotnes skolas teritorijā. Viņi sāk pētīt augus, dažādas krūmu sugas un arī kukaiņus, kāpurus un gliemjus. Skolotājas ir sagādājušas lupas, ar kuru palīdzību izpētes objektus var saskatīt daudz labāk, nekā ar neapbruņotu aci. Skolotājas ir saņēmušas projekta uzdevumus un dažādas norādes, kā šos uzdevumus pildīt. Bērni un skolotājas ir gatavi augu lielajām medībām.      Teksts: Mārīte Vanaga, Nīkrāces pamatskolas skolotāja  Foto no Mārītes Vanagas personīgā arhīva