Nīkrāces pamatskolā prieks rodas darot

Nīkrāces pamatskolā prieks rodas darot Nīkrāces pamatskolā iepriekšējā nedēļa ar nosaukumu “Prieks rodas darot” aizritēja dzejas, prozas un mākslas gaisotnē. Visu nedēļu skolēni kopā ar skolotājiem rakstīja dzejolīšus, veidoja ziedu paklājus un tikās ar rakstnieci Daci Priedi. No 12. Līdz 14. septembrim latviešu un angļu valodas stundās skolēni atsvaidzināja savas prasmes dzejoļu rakstīšanā, izvēloties tēmu par saviem mīļākajiem mājdzīvniekiem – sunīšiem un kaķīšiem. Lai darbiņš būtu krāšņāks, dzejolim tika veidota ilustrācija vai glīts noformējums.  15. septembrī visu klašu skolēni, vecāki un audzinātāji skolas pagalma zālājā izlika ziedu paklājus. Jau nosaukumi vien klātesošajiem un Nīkrāces pagasta iedzīvotājiem, kuri apmeklēja šo “dabas izstādi”, lika pasmaidīt un priecāties, cik izdomas bagāti esam. Darbiņiem tika izdomāti dažādi nosaukumi – “Superkaķu meitene”, “Suņa prieks”, “Drauga ķepa”, “Suns kūrortā” un citi interesanti nosaukumi.  16. septembrī skolā viesojās rakstniece, 13 grāmatu autore Dace Priede, kura izvēlējās mūsu tikšanās reizei zīmīgu nosaukumu “Mums vienas asinis – tev un man”. Rakstniece nedaudz pastāstīja par sevi un divām grāmatām, kas veltīta tieši skolu auditorijai. Bet pamatā mūsu saruna bija par suņiem un kaķiem – bet ne par tiem jaukumiem, kuri dzīvo ģimenēs un jūtas laimīgi un apmīļoti, bet gan par pamestiem sunīšiem, kaķīšiem un citiem dzīvniekiem, kuri mīt patversmēs un ar skumjām acīm lūkojas uz šo pasauli, kurā viņi jūtas pamesti un nodoti.  Rakstniece stāstīja par suņu un kaķu dzīvi patversmē no dzīvnieku skatu punkta un lasīja stāstus no savas grāmatas “Mums vienas asinis – tev un man”, kā arī rādīja prezentāciju pirms un pēc dzīvnieku atvešanas uz suņu patversmi. Viņas stāsts katram no mums lika aizdomāties par atbildību vai arī bezatbildību, ko uzņemamies vai neuzņemamies, atvedot sunīti, kaķīti vai citus dzīvniekus savās mājās. Tika rādīti arī smieklīgākie un neglītākie suņi un kaķi, kuri pasaules izstādēs ieguvuši godalgotas vietas un kuriem visiem ir mājas un saimnieki, kuri viņus ļoti mīl. Pasākuma noslēgumā rakstniece visiem novēlēja veiksmīgu jauno mācību gadu un aicināja savas sajūtas paust zīmējumus un aprakstos. Savukārt mēs šonedēļ gatavojam īpašu dāvanu rakstniecei – mūsu zīmējumu un dzejoļu grāmatu, ko ar prieku nogādāsim Dacei Priedei kā pateicību par to, ka lika mums visiem domāt, just līdzi un saprast, ka nesam atbildību par tiem, kurus esam pieradinājuši. Teksts: S. Rudzīte, E. Linkovska (Nīkrāces pamatskola) Foto: S. Rudzīte, G. Liepa