Nīkrāces pamatskola saņem savu pirmo Ekoskolas Zaļo karogu.

Nīkrāces pamatskola saņem savu pirmo Ekoskolas Zaļo karogu.    Ekoskolām šogad ir jubilejas gads. Tās atzīmē 15 gadu pastāvēšanu. Ekoskolu jubilejas gadā 22 skolas Zaļo karogu saņem pirmo reizi. Šo skolu vidū bijām arī mēs, Nīkrāces pamatskola. Savukārt divas skolas saņēma Zaļo karogu jau četrpadsmito gadu pēc kārtas.      Pavisam 132 skolas saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, bet 69 skolas ieguva Latvijas Ekoskolu sertifikātu. Apbalvošanas svinību pasākums noritēja divās daļās – pirmajā daļā skolas saņēma apbalvojumus un varēja iepazīties ar labās prakses piemēriem no iepriekšējā mācību gada.  Skolas uzrunāja IZM  un Vides izglītības fonda pārstāvji, savukārt par pasākuma gaisotni rūpējās atraktīvais pasākuma vadītājs Mārtiņš Kozlovskis jeb Kozmens.     Pasākuma otrajā daļā notika gājiens “Izmetam pārāk daudz” ar mērķi pievērst sabiedrības uzmanību tam, cik daudz pārtikas Latvijā nonāk atkritumos un ko katrs var darīt, lai šo atkritumu skaits mazinātos. Ap 170 dalībnieku devās ceļā no Latvijas Nacionālās bibliotēkas līdz Brīvības piemineklim, lai vērstu uzmanību nesamērīgi lielajam pārtikas atkritumu apjomam Latvijā. Šobrīd pie mums atkritumos tiek izmesta aptuveni ceturtā daļa no visas saražotās pārtikas. Ar saukļiem "Izmetam pārāk daudz", "Pārtika nav atkritumi", "Domā plašāk", "Ēd atbildīgi" u.c. sabiedrība tika aicināta pārvērtēt pašreizējos pārtikas patēriņa ieradumus, kuri veicina nelietderīgu resursu un līdzekļu izmantojumu un kaitē videi. Gājienā piedalījās Ekoskolu pedagogi un aktīvākie Ekoskolu jaunieši, kā arī Ekoskolu absolventi.
Skolēnu iespaidi par pasākumu:
    Braucot uz pasākumu, domāju , kā tas notiks, jo šādā ceremonijā piedalīšos pirmo reizi. Satiku draugus no ‘’Zaļās skolas’’ foruma. Pasākums bija interesants varēju uzzināt daudz ko jaunu. Pēc apbalvošanas gājām gatavoties gājienam ar skaistajiem plakātiem. Ierunājām tekstiņus filmiņai, lai pārējā sabiedrība aizdomātos par pārtikas lietošanu. Es arī aizdomājos un pieņēmu lēmumu, ka jāsāk mazāk mest pārtiku ārā un to palīdzēt arī nedarīt apkārtējiem – Agnese , Dace  Kaktavičus.     Man šis pasākums patika, tas bija grandiozs un iedvesmojošs.  Bija jautrs un atraktīvs vadītājs. Pirmo reizi biju LNB. Ieguvu jaunas zināšanas vides jautājumos. Patika gājiens, kur daudzi cilvēki pievērsa uzmanību Ekoskolu plakātiem un bija jāatbild uz cilvēku uzdotiem jautājumiem. Interesanti bija tas, ka mēs ar Agnesi ierunājām  pamācošu saukli sabiedrībai. Pagodinājums bija tas, ka organizatori lika iet mūsu skolas delegācijai aiz Ekoskolas karoga gājienā – Emīls Bents.  
 
Teksts: Mārīte Vanaga, Agnese Dace Kaktavičus, Emīls Bents Foto:  Guna Liepa