Nīkrāces pamatskolai pārsteigums Veselības nedēļas noslēguma pasākumā

Nīkrāces pamatskolai pārsteigums Veselības nedēļas noslēguma pasākumā 26. jūlijā uz Latvijas Veselības nedēļas noslēguma pasākuma Rīgā devās Nīkrāces pamatskolas, kā arī Skrundas novada pārstāvji: Nīkrāces pagasta pārvaldes sporta organizatore Ilona Rītiņa, biedrības “Ventaskrasti” vadītāja Inese Ivāne, PII “Liepziediņš” sporta pedagoģe Kristīne Rēdere, Rudbāržu jauniešu klubiņa vadītāja Inese Ozoliņa un aktīvā sporta cienītāja Zina Radžabova. Veselības nedēļas noslēguma pasākums, kuru organizēja LTSA, notika Rīgā, Getho Games stadionā. Pasākuma ievada daļā dalībnieki kopīgi izdejojās modes deju ritmos, pēc tam tika izsniegtas pateicības un sertifikāti par piedalīšanos Veselības nedēļā, kā arī veicināšanas balvas interesantāko veselības nedēļu organizētājiem. Īpašs prieks un pārsteigums Nīkrāces pamatskolai bija brīdī, kad par interesantu un veiksmīgi organizētu Veselības nedēļu Latvijas skolu kategorijā tika saņemta 150 eiro dāvanu karte sporta inventāra iegādei. Tāpēc vēlreiz īpašs paldies par aktīvu līdzdalību Veselības nedēļā Veselības nedēļas līdzorganizatoram Nēmem Tāramē, pārgājiena organizatoriem Dzintrai Liekmanei un Anitai Sebežai, kā arī visam Nīkrāces pamatskolas un pirmskolas kolektīvam –pedagogiem un skolēniem, pateicoties kuriem šī nedēļa izvērtās spraiga un interesanta! Teksts: Svetlana Rudzīte, Veselības nedēļas organizatore Nīkrāces pamatskolā Foto: Ilona Rītiņa, Svetlana Rudzīte