Nīkrāces pamatskolas bērni apmeklēja leļļu teātri

Nīkrāces pamatskolas bērni apmeklēja leļļu teātri 22. septembrī rotaļu grupas, 5/6 gadīgās grupas, 1. klases un 2. klases bērni devās uz Rīgas leļļu teātri skatīties izrādi „Pēdu dzinējs Caps”.  Pateicoties mūsu skolas direktorei Anitai Sebežai, bērni varēja doties uz šo izrādi. Lai nodrošinātu Latvijas novadu bērniem iespēju bez maksas apmeklēt izrādes, Kultūras Ministrija šim mērķim piešķīra finansējumu. Daudziem pašreizējos apstākļos nebūtu iespējams apmeklēt izrādes.   Teksts un foto: Ņina Puškareva, Nīkrāces pamatskolas skolotāja