Nīkrāces pamatskolas komanda uzvar konkursā "Šodien laukos"

Nīkrāces pamatskolas komanda uzvar konkursā Konkursu ‘’Šodien laukos” rīkoja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Konkursā piedalījās 482 skolēni, 32 no tiem individuāli, bet 450 darbojās 47 komandās. Finālā iekļuva 8 individuālie dalībnieki un 12 skolas – Nīkrāces pamatskolas komanda bija šo skolu skaitā un ieguva 1. vietu.  Lauku konsultāciju un izglītības centrs mums sagādāja lielu pārsteigumu, ierodoties pie mums skolā un paziņojot, kad mūsu 8. klases komanda ir uzvarējusi un ieguvusi 1. vietu konkursā. Piedaloties konkursā mēs neviens nezinājām, cik pavisam punktu esam ieguvuši uzdevumu kārtās. Tā bija liela intriga piedalīties konkursā, nezinot kā ir veicies. Konkursā tika paziņota tikai katra uzdevuma labākā komanda, un visvairāk tika pieminētas Latgales skolu komandas. Mēs domājām, ka mūsu komanda turas pieciniekā, un tomēr veiksme bija mūsu pusē. Konkursa mērķis bija popularizēt un radīt interesi par lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības nozarēm un veidot skolēniem izpratni par nozaru darbību, īpatnībām un tradīcijām. Deviņu mēnešu garumā mums bija jāpiedalās deviņu dažādu uzdevumu, papilduzdevumu un vienas dienas uzdevumu veikšanā, aktīvi sadarbojoties ar klases biedriem, draugiem, vecākiem un pārējo sabiedrību, lai izpētītu dažādas tēmas. Vieni no interesantākiem uzdevumiem bija augu audzēšana. Mēs izvēlējāmies audzēt ķirbjus. Sējām sēklas podiņos un skolā audzējām stādiņus. Pēc tam tos nesām uz mājām un stādījām katrs savā dārzā. Ķirbju raža bija laba. Ļoti interesants uzdevums bija pārgājiena maršruta izveide un došanās tajā. Mēs braucām ar velosipēdiem apskatīt Nīkrāces pagasta aizsargājamos dabas objektus. Pārgājiena maršruta izveidē mums palīdzēja skolotāja Dzintra Liekmane. Trešais uzdevums, kurš visiem paliks atmiņā, bija “Vai lauki izmirs”. Šajā uzdevumā tikāmies ar Nīkrāces pagasta zemniekiem, uzņēmējiem, tūrisma un atpūtas bāžu īpašniekiem un uzklausījām viņu viedokli par laukiem. Labus vārdus un novēlējumus turpmākai dzīvei mums veltīja z/s “ Kalnu Ventnieki” īpašniece Līvija Ancāne. Konkurss bija ļoti interesants. No šī konkursa guvām daudz jaunu zināšanu par lauku cilvēku dzīvi, tikāmies ar cilvēkiem no kuriem varējām smelties dzīves gudrības. Lauki ir tā vide, kur cilvēks var sakopot savas domas, atpūsties no dzīves stresa. Mēs sapratām, ka nevajag doties tālos ceļojumos, jo mūsu Latvijas dabas skaistums ir neizmērojams. Konkursa laikā klases kolektīvs saliedējās un kļuva vienotāks. Iemācījāmies cienīt viens otru un sastrādāties, uzklausīt cita viedokli. Jaunieši ieguva ļoti labu pieredzi turpmākam darbam un dzīvei. Lielu paldies mūsu klase saka:
  • skolas direktorei Anitai Sebežai, kura mūs atbalstīja un dzīvoja līdzi visu kārtu jautājumiem,
  • Nīkrāces pagasta pārvaldes vadītājai Benitai Lielāmerei, kura palīdzēja ar saviem padomiem un zināšanām par pagasta dzīvi un saimniekošanu, kā arī ar nodrošināja ar transportu,
  • Gunai Liepai, kura palīdzēja pie uzdevumu apstrādes,
  • mūsu jaukajam šoferītim Vilnim Eglītim, kurš veda izzinošos izbraucienos, lai veiktu uzdevumus,
  • Svetlanai Rudzītei par video sižetu veidošanu,
  • skolotājiem, kuri neatteica savu palīdzību pie uzdevumu veikšanas un dzīvoja mūsu komandai līdzi,
  • vecākiem, kuri atbalstīja savus bērnus, un pārējiem draugiem un draugu draugiem, kuri balsoja par mums un neliedz savas zināšanas.
Mēs iesakām arī citām skolām piedalīties šādā konkursā, jo ir brīnišķīgi pavadīt laiku kopā ar saviem draugiem, skolotāju un citiem konkursa gaitā sastaptiem cilvēkiem, kā arī iegūtās zināšanas ir neatņemamas. PALDIES VISIEM, kuri bija kopā ar mums! Teksts: Mārīte Vanaga, Nīkrāces pamatskolas skolotāja  Foto no Mārītes Vanagas personīgā arhīva