Nīkrāces pamatskolas pavasara pārgājiens

Nīkrāces pamatskolas pavasara pārgājiens 30.maijā, mācību gadam noslēdzoties, Nīkrāces pamatskolas skolēni, viņu vecāki un skolotāji devās pārgājienā „Vēstures elpu jūtam ik solī”. Šī pārgājiena mērķis bija iegūt pamatzināšanas par mūsu kaimiņu pagasta – Zirņu pagasta vēsturiskajām vietām un dabu, kā arī popularizēt sporta aktivitātes kā veselīgu dzīvesveidu. Pārgājiens reizē bija arī Veselības nedēļas noslēguma pasākums, kurā piedalījās 1.-8.klašu skolēni. Pārgājiena maršruts: Nīkrāces pamatskola- Skrundas estrāde- Gāgu purvs- O. Kalpaka muzejs un piemiņas vieta „Airītes”. Pārgājienu iesākām no Nīkrāces pamatskolas. Pārvietojāmies gan ar autobusu, gan atsevišķus ceļa posmus, atbilstoši skolēnu vecumam, veicām ar kājām. Pirmā pietura  - Skrundas estrāde. Šeit katra klase izvilka uzdevumu atrast kādu konkrētu vēsturisku vietu Skrundā un kopā nofotografēties. Estrādes apkārtnē bija jāatrod 5 dažādu krāsu baloni, kuru meklēšanā aktīvi iesaistījās arī vecāki. Pēc kopīgu pusdienu ieturēšanas, devāmies ar autobusu uz Gāgu purvu. Šeit atbilstoši visiem drošības noteikumiem, uzvilkām dzeltenās vestes un ar lielajiem traktoriem devāmies aplūkot 260 hektārus lielo kūdras purvu. Edgars Sebežs mums pastāstīja par to, kā notiek kūdras ieguve un apstrāde purvā. Iebraucot kūdras purva teritorijā, mums pavērās brīnišķīgs skats uz plašajiem kūdras laukiem- jutāmies kā tuksnesī.   No malas skatoties likās, kas tur ko nesakraut kūdras klucīšus, bet, kad pamēģinājām, sapratām, ka šis darbs nav viegls un ir vajadzīga liela izturība, lai purvā strādātu. Uz jautājumu – Vai kāds vēlētos strādāt purvā? – pacēlās vien trīs rokas, jo strādāt karstā saulē, dienu no dienas, nu, nē, tad jau labāk mācīties. Laimīgi tikuši no purva ārā, devāmies uz O.Kalpaka muzeju, kur mūs sagaidīja muzeja darbiniece Inta Švaža ar saviem palīgiem – brīvprātīgajiem Brocēnu jauniešiem. Pēc īsas atpūtas un nometnes iekārtošanas, devāmies mežā orientēties un pildīt jauniešu sagatavotos uzdevumus, kuri nemaz nebija tik viegli- vajadzēja gan puzli salikt, gan pārvarēt šķēršļu joslu, gan atrast nākošo kontrolpunktu pēc dotā apraksta.  Sporta skolotājs pie muzeja bija sagatavojis skolēniem dažādas sporta aktivitātes, kurās katrs varēja atrast sev tīkamāko nodarbi – varēja spēlēt volejbolu, mest zābaku, staigāt uz koka klucīšiem, spēlēt bumbu vai vienkārši izskrieties.  Pēcpusdienā pie mums ieradās Skrundas vidusskolas direktora vietnieks, skolotājs Aldis Zalgauckis, lai pastāstītu par Latvijas naudas vēsturi. Uzzinājām, kāda nauda bijusi Latvijas teritorijā dažādos gadsimtos, kā un kāpēc tā mainījusies. Varējām aplūkot bagāto monētu kolekciju, iepazīties ar unikālām banknotēm, kā arī aplūkot aproces, šķiltavas, piekariņus un saktiņas, kas izgatavotas gan no sudraba latiem, gan citām monētām.  Kamēr viena daļa skolēnu iepazinās ar Latvijas naudas vēsturi, citi klausījās muzeja darbinieces I.Švažas interesanto stāstījumu par to, ko var aplūkot muzejā, par O. Kalpaku un viņa cīņu biedriem. Pēc vēstures stundas muzejā, sākās jautrākā pārgājiena daļa – kopīgas vakariņas un  sporta aktivitātes, kurās aktīvi piedalījās visi skolēni.  Noguruši, bet priecīgi par kopīgi pavadīto dienu, atgriezāmies mājās, lai otrā dienā saņemtu liecības un tiktos skolā ar Cūkmenu.     Teksts un foto: Nīkrāces pamatskolas skolotāja Dzintra Liekmane