Nīkrāces pamatskolas skolēni apmeklē J.Rozentāla pilsētu

Nīkrāces pamatskolas skolēni apmeklē J.Rozentāla pilsētu 2016. gads kultūrā ir Jaņa Rozentāla zīmē. J. Rozentāls - latviešu glezniecības pamatlicējs, šogad svin 150 gadu jubileju. Visā Latvijā notiek dažādi pasākumi, izstādes, radošās darbnīcas. 2016. gads kultūrā ir Jaņa Rozentāla zīmē. J. Rozentāls- latviešu glezniecības pamatlicējs, šogad svin 150 gadu jubileju. Visā Latvijā notiek dažādi pasākumi, izstādes, radošās darbnīcas. Nīkrāces pamatskolas skolēni apmeklēja J. Rozentāla pilsētu Saldu un iepazinās ar J. Rozentāla muzeju. Muzeja pedagoģe iepazīstināja ar J. Rozentāla “Sapņu torni”, gleznotāja dzimtas koku, personīgajām lietām, darbu skicēm.  Uzmanību un vērību prasīja uzdevumi, kuros vajadzēja atpazīt gleznu darbu fragmentus. Visi veiksmīgi tika galā. Pie baznīcas veidojām dzīvo gleznu pēc J. Rozentāla diplomdarba “Pēc dievkalpojuma”. Iesakām visiem apmeklēt Saldu un J. Rozentāla muzeju. Tas ir vērtīgi!   Teksta un foto autore Maiga Rolava