Nīkrāces pamatskolas skolēni iegūst Meistara nosaukumu!

Nīkrāces pamatskolas skolēni iegūst Meistara nosaukumu! Ir noslēgusies Mammasdabas meistarklase. Šajā pasākumā bija jāpieveic 3 meistarklases darbi. Āra meistarstunda - pedagogiem kāda mācību stunda rudenī bija jānovada ārā, izmantojot dabas materiālus, kas būtu saistīti ar meža tēmu. Stundai jāatbilst mācību priekšmetu standartam un tā jāapraksta Mammadaba meistarklasē, lai izvērtētu, kas dod iespēju  skolēniem tālāk piedalīties Meža olimpiādē. Stundas novadīja visi skolotāji.  Koka meistarstiķis - lai mācītos koksni saprātīgi izmantot, skolēniem individuāli vai grupās bija jāizveido kādas lietas no koksnes un citiem dabas materiāliem, kas kalpotu āra skolas pagalmā aktīvai atpūtai vai izglītībai. Mūsu skolas skolēni no 1. – 4. klasei gatavoja  dabas labsajūtas labirintu, 5.- 6.klase gatavoja putnu būrīšus, 7.klase taisīja Mini golfa spēli, 8. klase taisīja Ekoskolas simbolu Sprīdītis un 9. klase gatavoja koka zīmuli. Meža meistardiena - skolēniem bija jāizvēlas kāda no AS “Latvijas valsts meži” ieteiktajam meža izziņas iespējām, lai piedzīvotu savu meistardienu. Mūsu skolas skolēni devās izziņas ekskursijās uz Pokaiņu mežu, un uz Spāres atpūtas centru orientēties  pa mežu takām. Mežsaimnieka pēdas devās uz mežu iepazīt to mežsarga pavadībā. Izpildot uzdevumus mēs varējām iegūt mācekļa, Zeļļa un meistara nosaukumu. Mēs izpildījām-visus šos uzdevumus un novērtējumā visas 9. klases ieguva Meistara nosaukumu.   Teksts un foto: Nīkrāces pamatskolas skolotāja Mārīte Vanaga