Nīkrāces pamatskolas skolēni iepazīstas ar elektronikas pamatiem

Nīkrāces pamatskolas skolēni iepazīstas ar elektronikas pamatiem 30. novembrī Nīkrāces pamatskolas 8. un 9. klases skolēni kopā ar fizikas skolotāju Rudīti Ābolu devās mācību ekskursijā uz Ventspili. Jauniešiem bija iespēja planetārijā noskatīties filmas “No zemes uz visumu” un “Pieskaroties visuma malai”, taču interesantākais sagaidīja radioelektronikas laboratorijā, kas dala kopīgas telpas ar Lego robotikas pulciņu. Skolotājs Viktors Bagienskis ir elektronikas entuziasts. Pie viņa zināšanas gūst arī Ventspils augstskolas elektronikas studenti. Mūsu jauniešiem pirmo reizi mūžā bija iespēja pašiem lodēt un izveidot modelīti ar diožu lampiņām, kuras deg un kuras var regulēt. Jauniešu uztraukums mijās ar milzīgu gandarījumu par paveikto, kad pēc shēmas pašiem izdevās izveidot kaut ko taustāmu. Skolotājs maz teica priekšā un ar īpašu humoru mudināja skolēnus domāt pašiem, jo, viņaprāt, tas ir pats galvenais – iemācīties domāt! Teksts un foto: Rudīte Ābola, Nīkrāces pamatskolas skolotāja