Nīkrāces pamatskolas skolēni piedalās akcijā "Šodien laukos"

Nīkrāces pamatskolas skolēni piedalās akcijā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs š.g. februārī aizsāka akciju "Šodien laukos", kuras ietvaros visa gada garumā tiks organizēti ikmēneša konkursi par procesiem dabā, lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozarēm un citiem ar vidi saistītiem jautājumiem. Tā kā Nīkrāces pamatskolas 7. klases skolēniem tēmas šķita vilinošas, tika nolemts piedalīties šajā akcijā. Veicot pirmās kārtas uzdevumu “Pa pēdām”, bija jāizseko kāds dzīvnieks, cilvēks, to dzīves cikls. Marta mēneša tēma ir “Profesijas”, un lielais uzdevums ir intervēt ar lauksaimniecību saistītas profesijas pārstāvi. Tā kā zēniem patīk makšķerēt, nolēmām vairāk uzzināt par zivsaimniecības nozari, tādēļ devāmies ciemos uz Skrundas zivsaimniecību. Mūs ļoti silti uzņēma zivsaimniecības vadītājs Arnis Zalcmanis. Vispirms mūs aizveda uz zivsaimniecības ziemas dīķiem, kur varējām dabā redzēt, kā notiek karpu nozveja pārvešanai uz vasaras dīķiem. Ieraugot tūkstošiem karpu vienkopus, kuras plūst uz savākšanas vietu, zēni bija pārsteigti un ar lielu aizrautību vēroja šo procesu, ka pat aizmirsa par interviju. Saimniecības vadītājs A. Zalcmanis mums pastāstīja, ka, laika gaitā vairākkārt mainoties nosaukumiem, zivsaimniecība darbojas jau kopš 1947. gada. Pašlaik SIA “Skrunda” apsaimnieko 70 zivju dīķu, tie izvietoti Skrundas pagasta teritorijā, kopējā platība ir aptuveni 500 hektāru. Uzņēmums nodarbina 19 cilvēkus un ir specializējies karpu pilna cikla audzēšanā – no mazuļiem līdz pieaugušām tirgus zivīm. Ir uzkrāta laba pieredze, jo karpas te audzētas jau no dīķsaimniecības pirmsākumiem. Šīs sugas zivis ir vispiemērotākās rūpnieciskai nozvejai un pārdošanai, tās ir izturīgākas, plastiskākas, mazāk prasīgas, salīdzinot ar lašveidīgām zivīm, tāpēc dīķus nepapildina ar citu sugu zivīm. Skrundas dīķos audzētās zivis galvenokārt pārdod veikalos Rīgā un tās apkārtnē, nelielos daudzumos arī Liepājā un Ventspilī. Pārdošanai domātās zivis skrundenieki glabā 16 pirmstirgus dārziņos (rudenī pēc nozvejas katrā ielaiž 7–10 tonnas zivju). Tie visi ir nolaižami, ūdens līmeņa regulācijas sistēma nodrošināta ar meniķiem. Saimniecībā liels atspaids ir jaunuzceltā zivju māja. Zivju māja ir speciāli aprīkota ar plastmasas vai gumijas vannām, kurās zivis nevar sevi traumēt, kā arī šeit zivis var uzglabāt ziemas periodu priekš tirdzniecības. Zēniem šī modernā zivju māja ļoti patika, viņi varēja to apskatīt, kā arī izmēģināt, kā darbojas modernā tehnika. Mums tika parādīti barības uzkrāšanas torņi, laivas ar kurām tiek barotas zivis, laivas zāles pļāvējas un jaunais ieguvums zivju māja. Skolēni uzdeva daudz viņiem interesējošu jautājumu par zivkopja darbu, zivju audzēšanu, realizēšanu, slimībām, barību un daudz citu jautājumu. Daudzi zēni izteica vēlēšanos pa vasaru pastrādāt zivsaimniecībā. Zēniem šī diena ļoti patika, jo viņi uzzināja, redzēja un arī praktiski varēja izmēģināt daudz jauna. Ir ļoti skumji, ka zivkopja profesiju šobrīd Latvijā nevar apgūt un tas iespējams tikai Sanktpēterburgā. Arī mūsu Skrundas novadā ir daudz interesantu vietu ko apskatīt, nemaz nebraucot citur! Teksts: Mārīte Vanaga, Nīkrāces pamatskolas skolotāja Foto: Svetlana Rudzīte