Nīkrāces pamatskolas skolēnu pašpārvaldes notikumi februārī

Nīkrāces pamatskolas skolēnu pašpārvaldes notikumi februārī Šogad Nīkrāces skolēnu pašpārvalde uzsākusi aktīvu sezonu, organizējot debates skolēnu pašpārvaldes prezidentu kandidātiem, Valentīna nedēļas pasākumus un sadraudzības pasākumu ar Skrundas jauniešu centru.   Debates un skolēnu pašpārvaldes sastāva vēlēšanas Janvāra beigās Nīkrāces pamatskolā notika debates, kurās piedalījās Nīkrāces pamatskolas skolēni un pedagogi. Dienu pirms skolēnu pašpārvaldes sastāva vēlēšanām bija iespēja aprunāties un iepazīt tuvāk pašpārvaldes prezidenta kandidātus: Sorentu Zaneribu (9. kl.), Danielu Blaževiču (7. kl.) un Artūru Grundmani (8. kl.). Debatēs viņi atbildēja uz jautājumiem un iesaistījās diskusijā ar klātesošajiem par dažādiem skolai aktuāliem jautājumiem. Jauniešiem tā bija jauna pieredze – gan tiem skolēniem, kuri vadīja debates, gan tiem, kuri piekrita kandidēt uz skolēnu pašpārvaldes prezidenta amatu. Kā atzina paši dalībnieki, sākotnēji bailes bija lielākas nekā process realitātē, jo daudz kas bija jauns un nezināms.  Savukārt nākošajā dienā notika skolas prezidenta vēlēšanas, kurās piedalījās Nīkrāces skolas skolēni un skolas darbinieki. Saskaitot balsis, tika ievēlēts pašpārvaldes sastāvs. Par skolēnu pašpārvaldes prezidentu tika ievēlēts Daniels Blažēvičs un par viceprezidenti – Sorenta Zaneriba. Valentīna dienas nedēļa Tā nu sanāca, ka Valentīna dienas nedēļa mūsu skolā sakrita ar projektu nedēļu, tāpēc visus pasākumus izvērsām nedēļas garumā. No 9. līdz 11. februārim skolā darbojās Valentīna dienas pasts, 9. februārī – Stilīgo frizūru diena, 10. februārī – skolas Lielā dekora veidošana kopā ar skolotājām A. Selderiņu un S. Rudzīti, 11. februārī – Slepeno draudziņu diena/Aktīvā sporta diena, 12. februārī – konkursiņš par skolotāju nomināciju piešķiršanu. Skolēnu pašpārvalde aktīvi iesaistījās visās aktivitātēs kā Valentīna dienas pastnieki, anketu veidotāji un apkopotāji, sporta aktivitāšu organizētāji visām vecuma grupām, sākot ar bērnudārzu, beidzot ar 9. klasi. Bet pirmdien līnijā Valentīna dienā sagādājām nelielu pārsteigumu arī skolotājiem – ar gardumiņu un piemiņas sirsniņu sveicām skolotājus dažādās nominācijās. Sadraudzības pasākums “Kad kovbojs izjāj prērijā” 25. februārī mūsu skolā notika tematiskā ballīte ”Kad kovbojs izjāj prērijā”, kurā piedalījās 6.-9. klašu skolēni, Skrundas jauniešu centrs un centra vadītāja Baiba Eversone. Pasākumā viesiem tika parādīta skola, stāstīts par EKO skolas aktivitātēm, rādīti projektu nedēļā veidotie maketi – mūsu idejas skolas labiekārtošanā. Pēc skolas apskates devāmies uz pasākumu vietu, kurā notika tematiskā ballīte. Pasākuma dalībnieki bija sadalījušies jauktās grupās, minēja kantri stilā izpildītās dziesmas, sacerēja dzejoļus, iepazinās viens ar otru dažādās jautrās saskarsmes spēlēs. Pasākumā bija jāierodas vesternu stila apģērba un jāsagatavo priekšnesums. Skrundas Jauniešu centrs mācīja kantri dejas soļus mūzikas pavadībā, bet Nīkrāces jaunieši bija sagatavojuši priekšnesumu par Džeku Cepurnieku un daiļo Grētu no Amerikas Arizonas štata. Priekšnesuma noslēgumā jaunieši dejoja līnijdejas. Pasākuma dalībnieki iemēģināja savas spējas gan dziedāšanā, gan skatuves improvizācijas mākslā, gan atjautībā, gan komandu sadarbībā. Noslēgumā kovbojiem un kovbojmeitenēm bija danči un fotosesija. Kā atzina paši skolēni, tas bija patīkams atpūtas brīdis pēc valsts pārbaudījumiem un mācībām. Paldies visiem Nīkrāces skolas 6.-9. klases jauniešiem par aktivitāti, saliedētību un patīkamas atmosfēras radīšanu visā pasākuma laikā, kurā valdīja jautra, nepiespiesta un patīkama gaisotne. Teksts: Karīna Sietiņa, Sorenta Zaneriba, Svetlana Rudzīte Foto: Aigars Sietiņš, Svetlana Rudzīte