Nīkrāces pirmsskolas grupas iesaistās ekoprogrammā "Cūkmena detektīvs"

Nīkrāces pirmsskolas grupas iesaistās ekoprogrammā Nīkrāces pamatskolas pirmsskolas un rotaļu grupas bērni un audzinātājas priecājas par iespēju piedalīties ekoprogrammā “Cūkmena detektīvs”.   Mūsu skola ir ieguvusi Ekoskolas statusu, tāpēc nolēmām arī iesaistīties ekovides kopīgā veidošanā. Dalību ”Cūkmena” programmā pieteicām, jo arī pirmsskolas grupas vēlas darboties un rosināt atbildīgu attieksmi pret vidi jau no mazotnes. Apstiprinājums mūsu darbībai “Cūkmens detektīvos” nāca kā priecīgs pārsteigums, turklāt mēs saņēmām arī slepeno maisu, pilnu ar gudrību labumiem, kas būs noderīgi Cūkmena uzdevumu pildīšanai. Uzdevumi patiesi ir nopietni. Līdz 2015. gada 20. aprīlim mums rotaļnodarbībās jāapgūst 4 aktuālas tēmas, kuras saistītas ar vidi un tās sakārtošanu. Cerams, ka mums izdosies un spēsim pierādīt, ka esam Cūkmena cienīgi detektīvi! Raksta autores: Ņina Puškareva un Ineta Matsate-Matsone, Nīkrāces pamatskola Foto: Svetlana Rudzīte