Nīkrāces sieviešu klubiņš aicina uz kapu sakopšanas talku!

Nīkrāces sieviešu klubiņš "Vēsma" 19. oktobrī plkst. 11.00 organizē baznīcas kapu sakopšanas talku. Piedalīties aicināti arī piederīgie, līdzi ņemot grābekli un plēves, lapu aiznešanai! Kontaktpersona Velga Zuntmane  - 26205055. Izbraukšana uz talku no Dzeldas centra (autoostas) plkst. 10.30.