Nīkrāces skolēni dodas pārgājienā "Vēsture ap mums"

Nīkrāces skolēni dodas pārgājienā 8. oktobrī Nīkrāces pamatskolas skolēni devās pārgājienā. Pārgājiena mērķis bija iegūt zināšanas par savas tuvākās apkārtnes un Latvijas vēsturiskajiem notikumiem, veicināt skolēnu piederības apziņu Latvijas valstij un vairot patriotismu. Sākumā katra klase saņēma Nīkrāces karti un devās ceļā pa savu maršrutu – ejot pēc dotajām norādēm bija jāatrod uzdevumi, kas jāveic. Uzdevumi bija dažādi:
  • 5-6 gadīgiem bērniem vajadzēja salasīt dabas veltes;
  • 1. un 3. klases skolēni skaitīja stārķu ligzdas;
  • 2. un 4. klases skolēni meklēja 10 dotos augus;
  • 5.-6. klase skaitīja liellopus pa ceļam;
  • 7. klase meklēja piecu dažādu sugu sēnes;
  • 8. klase mērīja Cimmera dīķa garumu ar soļiem;
  • 9. klases uzdevums bija izpētīt, cik karavīri apglabāti Otrā pasaules karā kritušo karavīru kapos.
Nonākot galamērķī, katra klase prezentēja paveikto. Pulcēšanās vietā skolēnus gaidīja pārsteigums – Zemessardzes pārstāvji ar ieročiem un kaujas mašīnām. Jaunsargu komandieris K. Rudītis komandām bija sagatavojis dažādus pārbaudījumus. Bija jāveic uzdevumi etapos – mezglu siešana, šaušana guļus, granātas mešana mērķī, šaušana stāvus, smaguma nešana un ievainotā nešana kalnā. Otrs uzdevums, kur labi varēja izpausties komandu kapteiņu spēja mobilizēt komandu, bija no dažādiem kontrolpunktiem savākt burtus un izveidot no tiem vārdu – “Lāčplēsis.” Pavisam startēja 8 skolēnu jauktās komandas un skolotāju komanda. Visiem par pārsteigumu skolotāju komanda ieguva 2. vietu. Skolas jaunsardzes dalībnieki varēja demonstrēt savas prasmes, ko bija apguvuši jaunsargu nodarbībās. Vislielāko atsaucību guva braukšana ar Zemessargu tehniku, kā arī dažādu ieroču prezentācija. Skolēni varēja iepazīties ar dažādiem ieročiem un pat mēģināt ar tiem darboties. Pusdienas laikā skolēnus gaidīja vēl viens patīkams pārsteigums – lauku virtuve ar zupu un karstu tēju. Pēc pusdienām atjaunojuši spēkus, turpinājām ceļu uz Lēnām. Lēnās sapulcējāmies pie Piemiņas sienas, kur 1919. gada 3. martā pulcējās Oskara Kalpaka bataljons, pirms celties ar kauju pāri Ventai un sākt cīņu par Latvijas atbrīvošanu no lieliniekiem. Ventas forsēšanu nodrošināja virsleitnants Paulis Blūms, par ko tika apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni. Uz mūsu pasākumu bija ieradies Paula Blūma dēls Jānis Blūms, kurš Piemiņas sienu uzstādīja par godu savam tēvam un Latvijas patriotiem. Jānis Blūms pastāstīja par savu tēvu, par to kā un kāpēc izveidoja šādu piemiņas vietu. Ar dziesmām mūs iepriecināja Skrundas vīru ansamblis “Vecie zēni”. Nobeigumā kopīgi nodziedājām strēlnieku dziesmu “Div` dūjiņas gaisā skrēja”. Noguruši, bet emocijām bagāti, devāmies mājup.  No skolēnu atsauksmēm Pārgājiens bija super! Es noteikti varu teikt, ka šis bija labākais skolas pārgājiens. Spītējot lietum un vēsajam laikam, izbaudījām dienu līdz pēdējam. Pirmo reizi skola vienojās tik pozitīvā noskaņojumā. Lieliska iespēja iepazīt apkārtni, iepazīties ar ieročiem un sajust, kā ir braukt ar bruņumašīnu. Ne jau katru dienu ir tāda iespēja. (Melānija Freimane, 9. klase) Man no šī pārgājiena paliks atmiņā tās neredzētās vietas, kuras es šai pārgājienā apmeklēju. Bija jauki pabūt kopā ar klasi un sadarboties tā, kā nekad agrāk. Mēs spējām savienoties komandās un atbalstīt savus komandas biedrus. Mazie spēja aplūkot un aptaustīt ieročus, kurus redzēja pirmo reizi. Dalījāmies pieredzē par jaunsargos apgūto. Viss paliks atmiņā, jo iespaidi bija milzīgi. Bija jauki apmaldīties kopā ar klasi. Prieks ir par to, ka mūsu klasē ir ļoti spējīgi zēni, kas spēj cīnīties par uzvaru. Ļoti lielu pateicību izsaku militāro mašīnu vadītājiem par pacietību, ka spēja savaldīties no bērnu lielā uzbrukuma. Kopā sanākšana bija lieliska ideja. (9. klases skolnieks) Šis viennozīmīgi bija viens no vislabākajiem skolas pārgājieniem. Vislabāk man patika tas, ka mēs mazliet apmaldījāmies un aizgājām uz skaistu vietu, uz kuru nekad nebūtu iedomājušies aiziet. Patika arī stafetes, kaut arī pati neko nedarīju, bet atbalstīju savējos. Pārgājiens bija ļoti interesants. (Arta Grundmane, 9. klase)                FOTOGALERIJA Informācijas un foto avots: http://www.rjc.gov.lv Informāciju apkopoja: Kaspars Rudītis, 413. Pāvilostas jaunsargu vienības instruktors