Nīkrāces skolēni ēno Skrundas TV

Nīkrāces skolēni ēno Skrundas TV 30.oktobrī Nīkrāces pamatskolas 8.klases skolēni „ēnoja” Skrundas televīzijas darbinieku darbu. Šai dienā darāmā bija daudz- skolēniem bija iespēja redzēt gan sižetu montāžu, gan filmēšanu. Amanda Aleksejeva un Artis Sietiņš devās līdzi Skrundas televīzijas darbiniekiem Marutai Denei un Olafam Perševicam uz filmēšanu koka stādu audzēšanas uzņēmumā „Grigaļi”, kas atrodas Rudbāržu pagastā. Šis bija sākumpunkts pieredzes apmaiņas braucienam, ko organizēja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Savukārt Paula Jansone un Renāte Zvirbule devās līdzi Ievai Benefeldei un Alanam Perševicam uz Kuldīgu, kur notika mūziķa Igo sasaukta preses konference, kurā tika prezentēts jaunais albums- veltījums Kuldīgai- „Esmu mājās”. Abās filmēšanas vietās skolēniem bija iespēja redzēt gan operatora, gan žurnālista darbu, organizējot filmēšanu un intervēšanu.
Pēc filmēšanas abas grupas devās atpakaļ uz televīziju, lai strādātu pie safilmētā materiāla apstrādāšanas un jau apstrādāto materiālu montāžas. Skolēni redzēja gan to, kā tiek ierakstīti aizkadra teksti, gan, kā top sižets no skaņas samontēšanas līdz pat attēla un titru uzklāšanai.
Nākamajā tikšanās reizē decembrī skolēni atkal viesosies televīzijā. Pirmajā tikšanās reizē 4.oktobrī Skrundas televīzijas darbinieki ieradās Nīkrāces pamatskolā un vispārīgi iepazīstināja ar darbu televīzijā un atbildēja uz skolēnu jautājumiem.

Skrundas televīzijas un Nīkrāces pamatskolas sadarbība notiek Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” sadaļas „Karjeras atbalsta programma skolēniem” ietvaros. Tā ļauj kādai no Nīkrāces pamatskolas klasēm iepazīties ar televīzijas žurnālistu, producentu, programmu vadītāju, režisoru, video operatoru un video inženieru darbu. Teksts- Ieva Benefelde
 Foto- Ieva Benefelde, Alans Perševics